Selvityslomake, avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämästä avustuksesta kulttuuri- ja taidetoimintaan on tehtävä selonteko 31.12. mennessä.
Täytä selonteko tästä: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/AnonyymiHakemus/Aloita/selonteko

Mikäli sähköinen selonteko ei ole mitenkään mahdollinen, selonteko tehdään tällä kaavakkeella: Myönnetyn tuotantotuen tilityslomake. Lähetä lomake osoitteeseen kulttuuri@tuusula.fi. Muistathan liittää myös tositteet selvityksen mukaan.

 

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN, KÄYTTÖ, TILITYKSET JA VALVONTA

• Avustus kulttuuri- ja taidetoimintaan on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan.

• Tuotantotukien ja avustusten maksaminen tapahtuu kunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan.

• Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selonteko kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja menolajeittain. Selonteon liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. Selonteko toteutuneesta hankkeesta on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selonteon tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.

• Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

• Mikäli avustusperiaatteita ei ole noudatettu, voidaan tuotantotuki, avustus ja apuraha vaatia maksettavaksi takaisin.

• Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3436, 040 314 3456