Minä elän -merkkivuosi ja koulut

Tänä vuonna täyttyy 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta kansalliskirjailijan menehdyttyä vuoden viimeisenä päivänä vuonna 1872. Merkkivuoden teemaksi on valittu mielenterveys, joka sopii monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Historia, äidinkieli, ympäristökasvatus, kuvataide ja terveystieto muodostavat loistavan viisikon ilmiöoppimiseen.

Kiven elämä ja hänen merkityksensä linkittyy useisiin peruskoulun opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin:

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): 
Kivi mielen ja kehon hyvinvoinnin "lähettiläänä". Kivi tiedosti mielen ja kehon hyvinvoinnin yhteyden, vaikka hänen elämänsä ei ollut ruusuilla tanssimista. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): 
Kulttuuriperinnön arvostus, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurinen moninaisuus. Kivi on tärkeä osa suomalaisen kirjallisuuden historiaa ja hänen tuotantonsa on muokannut tapaa ajatella suomalaisesta kansasta. Tyhjästä tuotanto ei kuitenkaan syntynyt, mitä kautta se on kiinnostava lähde kulttuurisen moninaisuuden esille nostamiseen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) sekä monilukutaito (L4): 
Kriittisyys, tiedon kontekstisointi, intertekstuaalisuus ja lähdekritiikki. Kiveen liittyvät tiedot muodostuvat hajanaisista palasista, joiden pohjalta tutkijat ovat vetäneet rohkeitakin päätelmiä. Esimerkiksi Kiven kirjeet eivät muodosta eheää kuvaa hänen elämästään.    

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): 
Suomen kielen ja suomalaisen teatterin kehittäjänä. Kiven heittäytyminen kirjailijaksi oli rohkea teko ja hänellä oli vakaa into edistää suomen kielen ja kirjallisuuden asemaa. 

Miten merkkivuosi voisi näkyä sinun koulussasi?

Voisiko se näkyä kuvitustaiteen projektina Seitsemästä veljeksestä, tutustumisena Aleksis Kiven elämään, Nummisuutareiden näytelmäkohtauksina, mielen ja kehon hyvinvointitempauksena tai Kiven runojen laulamisena musiikin tunnilla.

Etäoppitunteja Aleksis Kivestä

Valittavana on kaksi erilaista kokonaisuutta: Seitsemän veljestä ja Aleksis Kiven herääminen. Alakoululaisille on suunniteltu vuorovaikutteinen oppitunti Seitsemän veljeksestä, jonka aikana perehdymme Kiven teokseen tapahtumiin, kieleen ja merkitykseen. Yläkoululaisille ja lukiolaisille tarjoamme kokonaisuuden Aleksis Kiven herääminen, jonka käynnistää museon vetämä oppitunti verkossa/koululla. Oppituntia seuraa dialogin kirjoittaminen Aleksis Kiven ja nuoren välille. Katso lisää kokonaisuuksista museon etäoppitunneista.  

Lisää merkkivuodesta löydät Tuusulan kulttuuripalveluiden sivuilta

Lisätietoja:

Museolehtori Aino Malminen, p. 040 314 3468, aino.malminen (a) tuusula.fi