Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

Uusi valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 on julkaistu helmikuussa ja ne otetaan käyttöön 1.8.2022. Päivitämme Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (Tuusulan Vasu) yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Päivitystyöstä vastaa työryhmä.

Huoltajilla ja henkilöstöllä on maaliskuun aikana mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen. Huoltajakyselyn esittelyvideosta saat tietoa kyselystä. Kyselylinkki julkaistaan 23.3 ja vastausaikaa on 3.4 asti.

Hyödynnämme lasten näkemyksiä, joita on koottu Sivistyksen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa syksyllä 2021 ja Jokelan palveluverkkoselvityksen ennakkoarviointia tehdessä.

Tuusulan vasun päivitystyön tulee olla valmis kesäkuun 2022 alkuun mennessä.

Vasun päivitystyöryhmä

   Pirjo Lehtonen, pj, varhaiskasvatuksen asiantuntija
   Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö
   Sanna Karlqvist, vs.päiväkodin johtaja
   Petteri Mikkola, päiväkodin johtaja
   Leena Soini, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
   Tiina Vesimäki, päiväkodin johtaja
   Mari Vilkman, päiväkodin varajohtaja