• Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

  • Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

  • Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

Päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella lähellä leikkipuistoa ja hyviä retkeilymaastoja. Tuusulan kunnan järjestämänä toiminta alkaa 9.1.2023. Toiminta käynnistyy kahdessa lapsiryhmässä, joista toinen on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Samassa rakennuksessa toimii myös seurakunnan lasten kerhot ja avoin perhekerho.

Aukioloaika on klo 7-17. Toimintavuoden aikana tilapäisiä muutoksia aukioloon voidaan tehdä.

Arvostamme jokaista lasta omana ainutlaatuisena itsenään ja tuemme hänen yksiköllistä kasvua ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Luomme lapsille turvallisen kasvuympäristön, jossa on mahdolisuus kokea leikin, oivaltamisen, onnistumisen ja oppimisen iloa.
Toiminnan perusta on Varhaiskasvatussuunnitelma ja Tuusulan varhaiskasvatuksen arvot: turvallisuus, osallisuus, leikillisyys, yhteisöllisyys.