• Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

  • Neitoperhon päiväkoti, Neitoperhonkuja 2

Ryhmät

Ryhmillä ei vielä ole nimiä eikä kuvia sisätiloista ole saatavana. Mahdollistamme jokaiselle lapselle riittävän tutustumisen päiväkotiin yhdessä huoltajien kanssa ennen päiväkodissa aloittamista.

Hyttyset

Ykköset on alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa tulee olemaan 12 lasta. 

Kimalaiset

Kakkoset on ryhmä, jossa on alle 3-vuotiaita sekä yli 3-vuotiaita ( ns. sisarusryhmä). Kun toiminta käynnistyy, lasten määrä on noin 15.