ProKoulu

ProKoulu on on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli. Se on kehitetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyönä. ProKoulun tavoitteena on luoda koko kouluun yhtenäinen toimintakulttuuri. Toimintakulttuuria luodaan ensisijaisesti positiivista palautetta ja ohjausta käyttäen. 

Meidän koulussa palkitaan oppilaita opetettujen toimintaohjeiden noudattamisesta. Koulun aikuiset antavat oppilaille henkilökohtaista positiivista palautetta ja Prokoulu-kortin, kun huomaavat toivotunlaista käytöstä. Kun luokka on saanut tarpeeksi kortteja kasaan, he saavat yhteisen palkinnon tai palkintotunnin. Meidän koulun omat toimintaohjeet ovat nähtävissä viereisessä kuvassa.