Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ollut ennakoitavissa työllistymisestä tai opiskelusta johtuen, on paikkaa haettava välittömästi, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on kiireellinen, ota puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä palveluohjaajaan sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi.

Mikäli perheessä toinen huoltaja on kotona, on lapsella oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa (varhaiskasvatuslaki 11a§ 29.1.2016/108). Harkinnanvarainen laajempi oikeus varhaiskasvatukseen voidaan myöntää määräajaksi lapsen tai perheen tarpeen vuoksi. Huoltajan tulee tehdä tarpeesta kirjallinen selvitys.

Vuorohoitoa hakiessa molempien huoltajien tulee paikkaa hakiessa liittää hakemukseen työnantajan /koulutuspaikan todistus ilta- tai vuorohoidon tarpeesta.

                  

Lisätietoa varhaiskasvatuspalveluiden vaihtoehdoista

Vapaista kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista saat  tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta

Sähköisen päivähoitohakemuksen jättäminen

Varhaiskasvatus- ja lasten kerhopaikkoja haetaan sähköisessä asioinnissa

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoitojärjestelyissä lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. 


Päivitetty: 13.3.2019