Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen tulee hakea viimeistään  neljä kuukautta ennen tarvetta. Mikäli tarve ei ole ollut ennakoitavissa työllistymisestä tai opiskelusta johtuen, on paikkaa haettava välittömästi, kuitenkin kaksi viikkoa ennen tarvetta. Mikäli tarve on kiireellinen, ota puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä palveluohjaajaan ja tee varhaiskasvatushakemus sähköisesti eDaisyssa.

Mikäli perheessä toinen huoltaja on kotona, on lapsella oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa (varhaiskasvatuslaki 11a§ 29.1.2016/108). Harkinnanvarainen laajempi oikeus varhaiskasvatukseen voidaan myöntää määräajaksi lapsen tai perheen tarpeen vuoksi. Huoltajan tulee tehdä tarpeesta kirjallinen selvitys. Tämä rajaus poistuu 1.8.2019 alkaen.

Vuorohoitoa hakiessa molempien huoltajien tulee paikkaa hakiessa liittää hakemukseen työnantajan /koulutuspaikan todistus ilta- tai vuorohoidon tarpeesta.

 

Lisätietoa varhaiskasvatuspalveluiden vaihtoehdoista

Vapaista kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspaikoista saat  tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta

Sähköisen päivähoitohakemuksen jättäminen

Varhaiskasvatus- ja lasten kerhopaikkoja haetaan sähköisesti eDaisyssa

Erityistä varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset

Mikäli lapsesi tarvitsee erityistä varhaiskasvatusta, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajat. 


Päivitetty: 4.4.2019