Perhepäivähoito Tuusulassa

Perhepäivähoito on päivähoitoa pienryhmissä kodinomaisissa olosuhteissa. Perhepäivähoitajan ryhmään voi kuulua 4 kokopäivähoitoa ja 1 esiopetusikäinen osapäivähoitoa tarvitseva lapsi. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Tuusulassa on sekä kunnallisia että yksityisiä perhepäivähoitajia. Perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen ohjaajat valvovat ja ohjaavat alueensa perhepäivähoitoa.

Perhepäivähoitokodin toiminta

Perhepäivähoidossa hoitaja suunnittelee toimintansa lasten iän ja tarpeiden mukaan. Yhteistyössä muiden hoitajien kanssa järjestetään lapsille esim. retkiä, juhlia ja muuta toimintaa. Myös päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä.

Perhepäivähoidossa on tärkeää

oman hoitajan syli ja huolenpito

runsas ulkoilu

riittävä lepo

maittava kotiruoka ja aikaa leikille