Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Huom!

Tulotiedot ja niihin liittyvät tositteet toimitetaan ensisijaisesti eDaisy -sähköisen asioinnin kautta.

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. 1.8.2022 alkaen korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Palvelutarpeen ilmoittaminen

Palvelutarve (viikoittainen/kuukausittainen hoitoaika) sovitaan yksikön esihenkilön kanssa palvelukeskustelussa ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Muutoksista huoltajat ilmoittavat yksikön esihenkilölle ja tekevät eDaisyssä muutosilmoituksen. 

Tulotietojen ja niissä tapahtuneiden muutosten ilmoittaminen

Mikäli varhaiskasvatusmaksu määritetään tulotietojen perusteella, tulee tulotiedot toimittaa viimeistään se kalenterikuukauden aikana, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Mikäli tulotiedot muuttuvat, tarkistetaan asiakasmaksu sen kuukauden alusta lukien, kun tulotiedot on toimitettu. Asiakasmaksuja ei tarkisteta takautuvasti. Tulotiedot ja niihin liittyvät tositteet toimitetaan ensisijaisesti eDaisy -sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli huoltajat hyväksyvät korkeimman asiakasmaksun, tulotositteita ei tarvitse toimittaa.

Perhekoon muutosten ilmoittaminen

Muutokset ilmoitetaan varhaiskasvatussihteerille.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2022 alkaen

Asiakasmaksujen laskutus

Maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja eräpäivä on kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, niin maksu peritään ko. kuukaudelta vain läsnäolopäiviltä.

Asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä:

Varhaiskasvatuksen sihteeri 
Helena Mörk

 

Päivitetty 2.8.2022