A

Kunnanjohtajan tervehdys

Tervetuloa Tuusulan kunnan nettisivuille, hyvä kuntalainen tai vierailija. Toivon, että löydät verkkopalvelustamme etsimäsi ja voimme auttaa sinua niin arjen sujumisessa kuin tulevaisuuden suunnittelussa.

Tuusulan väkiluku ylitti vuonna 2014 uuden 38 000 asukkaan rajapyykin. Vaikka kasvutahti on jonkin verran rauhoittunut 2000-luvun alun vuosista, kasvaa Tuusula edelleen tasaista tahtia. Väestöennusteiden mukaan 40 000 asukkaan raja ylittyy lähivuosina, mikäli etenkin eteläisen Tuusulan kehityksen kannalta tärkeän Rykmentinpuiston rakentaminen pääsee alkamaan. Rykmentinpuisto on vanhalle varuskunta-alueelle rakentuva asuinalue, johon on kaavailtu asumista jopa 15 000 hengelle.

Tuusulan kasvu ei selity pelkällä muuttoliikkeellä. Tuusulalle on tyypillistä nuori ikärakenne ja korkea syntyvyys. Tästä syystä lapsiperheiden palveluihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Esimerkiksi päivähoitoratkaisut ovat poikkeuksellisen monipuoliset ja perusopetus laadukasta.

Kunnan yrityselämä on elinvoimaista ja työpaikkaomavaraisuutemme on yli 70 %. Vahvimpia toimialoja ovat palvelut, rakentaminen sekä kuljetus- ja logistiikka-ala. Lähes joka kolmannella tuusulalaisella on työpaikka omassa kunnassa, mutta yli puolet tuusulalaisista työikäisistä kulkee töissä pääkaupunkiseudulla, lähinnä Helsingissä ja Vantaalla.  Jokelasta on junayhteys Helsinkiin kun taas Hyrylästä Helsinkiin päin kuljetaan Suomen toiseksi vilkkainta tietä eli Tuusulanväylää pitkin.

Tuusulassa on kolme keskustaajamaa ja maaseutu. Tuusulanjärven eteläpäässä sijaitsevan Hyrylän väkiluku on noin 21 200. Pohjoisista taajamista Jokelassa on asukkaita noin 6 100 ja Kellokoskella noin 4 600. Maaseutualueilla taajamien ulkopuolella asuu runsaat 4 700 henkeä. Jokaisella kuntakeskuksella on omat piirteensä ja vetovoimansa. Hyrylää kehitämme pikkukaupunkimaiseksi muun muassa jo mainitun Rykementinpuiston avulla. Jokela on rautatiehen tukeutuva pieni puutarhakaupunki ja Kellokosken valttina on perinteikäs ruukkimiljöö Keravanjoen varrella.

Kuntamme eteläosa rajoittuu Helsinki-Vantaan lentokenttään. Siellä tulevan Kehä IV:n alueella kehittämiskohteena on kansainväliset mitat täyttävä FOCUS-työpaikka- ja logistiikka-alue. Rykmentinpuiston ohelle se on toinen Tuusulan isoista, tulevaisuuden kannalta merkityksellisistä rakentamiskohteista.

Jokaisessa Tuusulan kuntakeskuksessa on erinomaiset kunnalliset palvelut, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemat, päiväkodit ja koulut. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita kaavoitetaan vilkkaasti, ja kaikkien kolmen kuntakeskuksen kehitys pyritään turvaamaan kaavoituksen avulla. Myös Helsingin ja pääkaupunkiseudun palvelut ovat näppärän matkan päässä.

Kunnan talous on vakaa ja tase vahva. Verotuksen taso on kilpailukykyinen ja lainakanta per asukas huomattavan paljon kuntien keskivertoa matalampi. Nuorekkaan kasvukunnan palveluista huolehtiminen on kuitenkin haasteellista myös taloudellisessa mielessä ja niinpä Tuusulassa muiden kuntien tavoin joudutaan miettimään kuntapalveluiden tulevaisuutta. Tavoitteemme on, että Tuusula tunnetaan kestävästi kehittyvänä kulttuurikuntana metropolialueella.

Tuusulan kuntastrategian ytimessä ovat lähivuosina terve talous ja palveluiden kehittäminen, keskustojen vetovoimaisuutta ja kulttuuriperimää unohtamatta. Niin taidemaalari Pekka Halosen kuin myös säveltäjämestari Jean Sibeliuksen merkittävät teokset ovat syntyneet Tuusulajärven maisemien innoittamina.

Terveisin

Hannu Joensivu
kunnanjohtaja 

 Hannu_Joensivu__pieni

Olen Hannu Joensivu ja olen työskennellyt Tuusulan kunnanjohtajana vuodesta 2001 lähtien. Tuusulan olen kokenut hyvin mielenkiintoisena, haasteellisena ja dynaamisena paikkana työskennellä.

Ennen Tuusulan vuosia työskentelin Forssan kaupunginjohtajana 3 vuotta ja sitä ennen 12 vuotta Osuuspankkikeskuksessa eri tehtävissä, pisimpään OKO-Investointiluottopankki Oy:n apulaisjohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana. Pohjimmiltani olen kuitenkin  kunnallismies; aloitin kunnanjohtajan tehtävissä jo vuonna 1980.

Olen syntynyt vuonna 1957 Pirkanmaalla Viljakkalassa, joka on nykyisin osa Ylöjärveä. Asun perheineni Tuusulan Vaunukankaalla. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Harrastuksiini kuuluvat konsertti- ja oopperakäynnit, polkupyöräily ja muu liikunta.