Rakentamisen tilastointi

Rakennusvalvonta julkaisee tilastoja rakentamisesta tällä sivulla puolivuosittain. Tilastoja julkaistaan mm. seuraavanlaisina:

  • Myönnetyt rakennusluvat / asunnot
  • Myönnetyt luvat - kerrosala
  • Valmistuneet rakennukset / asunnot
  • Valmistuneet rakennukset - kerrosala

Lisätietoja tilastoista antaa:

johtava rakennustarkastaja


Vuositilasto:

Rakentaminen Tuusulassa ajalla 1.1.-31.12.2015

(suluissa on edellisen vuoden 2013 vertailuarvo; kem² = kerrosneliömetri)

1.  Myönnetyt luvat

  Myönnettyjä lupia ja ilmoituksia yhteensä

 588 kpl (599)

  Myönnettyjen lupien kerrosala

 45 958 kem² (85 280)

  Myönnettyjä asuntoja

 171 kpl (387)

  Myönnettyjä omakotiasuntoja

 94 kpl (111)

  Myönnettyjä rivi- ja ketjutaloasuntoja

 16 kpl (95)

  Myönnettyjä kerrostaloasuntoja

 61 kpl (178)

  Myönnettyjä työnjohtaja päätöksiä

 433 kpl (430)

 

2.  Suoritetut katselmukset ja tarkastukset

  Katselmukset ja tarkastukset työmailla

 878 kpl (1 008)

  Rakennepiirustukset ja muut erityissuunnitelmat

 1 977 kpl  (2 015)

  Maisematyölupatarvearviointi

 116 kpl (153)

 

3. Aloitetut rakennustyöt

  Aloitettuja rakennuksia

 223 kpl (239)

  Aloitettua kerrosalaa

 61 140 kem² (74 810)

 

4.  Valmistuneet rakennukset

  Valmistunutta kerrosalaa

 71 691  kem² (68 089)

  Valmistuneita rakennuksia

 262 kpl (368)

  Valmistuneita asuntoja

 221 kpl (356)

  Valmistuneita omakotiasuntoja

 94 kpl (108)

 


 

Osavuositilasto: 

Rakentaminen Tuusulassa ajalla 1.1.-30.8.2015

(suluissa on edellisen vuoden 2014 vertailuarvo; kem² = kerrosneliömetri)

1.  Myönnetyt luvat

  Myönnettyjä lupia ja ilmoituksia yhteensä

 418 kpl (432)

  Myönnettyjen lupien kerrosala

 37 388 kem² (65 096)

  Myönnettyjä asuntoja

 138 kpl (269)

  Myönnettyjä omakotiasuntoja

 65 kpl (58)

  Myönnettyjä rivi- ja ketjutaloasuntoja

 12 kpl (85)

  Myönnettyjä kerrostaloasuntoja

 61 kpl (123)

  Myönnettyjä työnjohtaja päätöksiä

 280 kpl (303)

 2.  Suoritetut katselmukset ja tarkastukset  

  Katselmukset ja tarkastukset työmailla

 528 kpl (672)

  Rakennepiirustukset ja muut erityissuunnitelmat

 1 242 kpl (1 513)

  Maisematyölupatarvearviointi

 86 kpl (114)

 

3. Aloitetut rakennustyöt 

  Aloitettuja rakennuksia

 150 kpl (178)

  Aloitettua kerrosalaa

 34 914 kem² (58 293)

 

4.  Valmistuneet rakennukset 

  Valmistunutta kerrosalaa

 24 155 kem² (43 220)

  Valmistuneita rakennuksia

 177 kpl (243)

  Valmistuneita asuntoja

 129 kpl (200)

  Valmistuneita omakotiasuntoja

 70 kpl (69)