Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelujen yhteystiedot

Sosiaalitoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat

Uusien asiakkaiden yhteydenotot,
ohjaus ja neuvonta
sekä palvelutarpeen arviot

aikuiset (yli 25 - vuotiaat)
- Etelä-Tuusulassa: sosiaalityöntekijä
- Kellokoskella ja Jokelassa:
sosiaalityöntekijä

nuoret (alle 25 - vuotiaat, koko Tuusula)
erityissosiaaliohjaaja

Yhteydenotot ja palvelutarpeen arviointi

Työikäisten sosiaalipalvelut palvelee 18 vuotta täyttäneitä tuusulalaisia ja tarjoaa heille tukea erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Apua voi hakea asiakas itse, asiakkaan omainen tai läheinen tai asiakkaan kanssa työskentelevä taho.

Voit olla yhteydessä työikäisten sosiaalipalveluihin esimerkiksi silloin, kun

  • olet asunnoton, saamassa häädön, sinulle on kertynyt vuokravelkaa, sinulla on vaikeuksia selviytyä vuokranmaksusta tai sinulla muita asumiseen liittyviä haasteita
  • olet työtön tai vailla opiskelupaikkaa ja kaipaat tukea työllistymis- tai kouluttautumispolun suunnitteluun
  • sinulla on taloudellisia vaikeuksia
  • päihde-, mielenterveys- tai peliriippuvuus vaikeuttaa arjessa selviytymistäsi ja tukea kuntoutumispolun suunnitteluun
  • koet tarvitsevasi tukea arjessa selviytymiseen
  • kaipaat sosiaaliturvaan ja –palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai tulostamalla ja täyttämällä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi –lomakkeen.
Palvelun nopeuttamiseksi, uusien asiakkaiden kannattaa lähettää myös asiakkaan esitietolomake yhteydenoton yhteydessä.

Uusien asiakkaiden yhteydenotot ja huoli-ilmoitukset käsittelee vastaanottotiimi. Vastaanottotiimin työntekijä tekee aluksi asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioinnin. Palvelutarpeen arvioinnin aikana asiakkaan elämäntilanne sekä tuen tarpeet kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa arvioinnissa voi olla mukana myös asiakkaan läheinen, omainen tai muu asiakkaan kanssa jo työskentelevä taho, esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä sekä tarvittaessa omatyöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen yhteydessä asiakkaalle avataan aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkuus.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle järjestetään tarvittavia tuen tarpeisiin vastaavat palvelut. Työikäisten sosiaalipalvelujen tarjoamia palveluja ovat mm. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhdessä TE-palvelujen ja asiakkaan kanssa laadittava aktivointisuunnitelma, kuntouttava työtoiminta, välitystilipalvelu ja sosiaalinen luototus. Tarvittaessa hyödynnetään myös muiden viranomaisten ja toimijoiden sekä kunnan muiden yksiköiden tarjoamia palveluja

Vastaanottotiimissä erityissosiaaliohjaaja työskentelee 18-24 –vuotiaiden asiakkaiden kanssa. Yli 25-vuotiaiden Pohjois-Tuusulan alueella asuvien asiakkaiden kanssa työskentelee sosiaalityöntekijä ja yli 25-vuotiaiden Etelä-Tuusulan alueella asuvien asiakkaiden kanssa sosiaalityöntekijä. Erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista vastaa aina sosiaalityöntekijä.

 

Suunnitelmallinen sosiaalityö ja -ohjaus

Mikäli asiakkaan tuen tarve arvioidaan pidempiaikaiseksi, asiakkuus siirtyy suunnitelmallisen sosiaalityön tiimiin. Suunnitelmallisen sosiaalityön tiimissä asiakkaan kanssa laaditaan tarvittaessa asiakassuunnitelma, joka täydentää palvelutarpeen arviointia. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi koulutus-, työ- tai kuntoutumispolun löytäminen.

 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toteutetaan Vantaan sovittelutoimistossa, joka sijaitsee Tikkurilassa. Sovittelun palkatut työntekijät käyvät toimialueen muissa kunnissa tarpeen mukaan.

 

Keski-Uudenmaan TYP

Keski-Uudenmaan TYP keskittyy toiminnassaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen. Lue lisää Hyvinkään sivuilta.

Tuusulan TYP-työntekjän yhteystiedot:
Jaana (Jane) Mikkonen, sosiaaliohjaaja
Työikäisten sosiaalipalvelut / Keski-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)
p. 040 314 4803/ fax 09 8718 3306

 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.
Lue palvelukohtaiset tiedot aikuissosiaalityon_omavalvontasuunnitelmasta(PDF).

 

Oman asuinalueesi työntekijän yhteystiedot löydät Kirjoittamalla hakukenttään oman osoitteesi: