A

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Neuvonta- ja ohjauspuhelin/ aikuissosiaalityön päivystys
puh. 040 314 2061 (ma-pe klo 9–11).

Sosiaalitoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat

Palvelutarpeen arviot

aikuiset (yli 25 - vuotiaat)
Etelä-Tuusulassa:
sosiaaliohjaaja
(uudet asiakkaat) ja sosiaalityöntekijä
Jokelassa: sosiaalityöntekijä,
Kellokoskella: sosiaalityöntekijä,

nuoret (alle 25 - vuotiaat)
sosiaaliohjaaja
ja erityissosiaaliohjaaja

Yhteydenotot ja palvelutarpeen arvio 

Voit ilmoittaa huolesi aikuissosiaalityöhön: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomakkeella (pdf).

Aikuissosiaalityö

Yhteydenoton jälkeen aikuissosiaalityössä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa tai perheen kanssa. Yhdessä laaditun asiakkaan  asiakassuunnitelman avulla asiakasta tuetaan omien voimavarojen löytämisessä. Tavoitteena on saada parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja ennaltaehkäistä ongelmia. 

Työskentelymuotoina ovat asiakastapaamiset, kotikäynnit ja verkostotyö. Aikuissosiaalityön palveluita ovat mm. välitystilipalvelut, taloudelliset tuet ja etuudet sekä sosiaalinen kuntoutus.

Aikuissosiaalityöhön sisältyy palveluohjausta ja neuvontaa, sosiaaliturvatyötä, perhe- ja ihmissuhteisiin liittyvää työtä, kriisityötä, maahanmuuttajatyötä ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Työskentelyyn voi liittyä työllistymistä,
kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Lisäksi kunta tarjoaa aikuisille mm. päihde- ja mielenterveystyötä, vanhus- ja vammaistyötä.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toteutetaan Vantaan sovittelutoimistossa, joka sijaitsee Tikkurilassa. Sovittelun palkatut työntekijät käyvät toimialueen muissa kunnissa tarpeen mukaan.


Nuorten sosiaalityö
 on tarkoitettu 18 - 24-vuotiaille nuorille aikuisille. Työskentely on moniammatillista verkostotyötä, jonka  tavoitteena on työ,- koulutus, tai kuntoutumispolun löytyminen.

Nuorille tarjottavia sosiaalityön palveluita ovat palvelutarpeen arviot, aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta ja asiakassuunnitelmat, sekä täydentävä toimeentulotuki. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Nuorisoasema, kohdennettu nuorisotyö, Työ-ja elinkeinotoimisto sekä terveydenhuollon yksiköt. Nuorten sosiaalityössä työskentelevät

Nuorten sosiaalityössä työskentelevät erityissosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja.

 

Keski-Uudenmaan TYP

Keski-Uudenmaan TYP keskittyy toiminnassaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen. Lue lisää Hyvinkään sivuilta.

Oman asuinalueesi työntekijän yhteystiedot löydät Kirjoittamalla hakukenttään oman osoitteesi: