Kuntouttava työtoiminta

Työtoimintakeskuksen yhteystiedot

Käyntiosoite: Amerintie 1, Tuusula

Työtoimintakeskuksen työntekijöiden yhteystiedot.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, josta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-palvelujen tarjoamiin ensisijaisiin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Aktivointisuunnitelma ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

Asiakkaat ohjautuvat kuntouttavaan työtoimintaan aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, työ- ja elinkeinoviranomaisen sekä sosiaalihuollon viranomaisen kanssa. Aktivointisuunnitelman laatimisen yhteydessä asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja asiakkaan kanssa suunnitellaan hänen elämäntilanteeseensa soveltuva palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttava työtoiminta voi olla osa aktivointisuunnitelmaa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen, osaamisen sekä työ- ja toimintakyvyn mukaan 1-4 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä 3-24 kuukauden ajan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan Työtoimintakeskuksessa, kunnan eri yksiköissä, seurakunnassa, yhdistyksissä ja valtion virastoissa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää yrityksissä. Kuntouttava työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja toimintakyvyn paraneminen siten, että asiakas voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-palvelujen työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus toimeentuloon

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva on oikeutettu työttömyysetuuteen. Työttömyysetuuden lisäksi Kela maksaa kulukorvausta 9 €/päivä työtoimintaan osallistumispäiviltä. Matkakulut kuntouttavaan työtoimintaan korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti toimeentulotukena edellyttäen, että osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.
Lue palvelukohtaiset tiedot yktikön omavalvontasuunnitelmasta(PDF).

Työtoimintakeskuksen ovi