A

Kuntouttava työtoiminta

Työtoimintakeskuksen yhteystiedot

Käyntiosoite: Amerintie 1, Tuusula

Työtoimintakeskuksen työntekijöiden yhteystiedot.

Tuusulassa kuntoutuksen ja työllistymisen palveluja järjestetään sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä. Palveluihin kuuluvat kuntouttava työtoiminta, nuorten sosiaalityö, aikuispäihdepalvelut ja Nuorisoasema.

Tähän yksikköön on keskitetty pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva toiminta, nuorten sosiaalityö sekä päihdepalvelut. Sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on huolehtia lakisääteisen aktivointisuunnitelman laadinnasta yhdessä asiakkaan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaalitoimiston kesken.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville nuorille alle 25-vuotiaille kuntalaisille. Asiakkaat ohjautuvat kuntouttavaan työtoimintaan lakisääteisen aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, TE-toimiston sekä sosiaalipalvelujen kanssa. Kuntouttava työtoiminta voi olla osa aktivointisuunnitelman sisältöä. Laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa siitä hyötyvälle asiakkaalle. Kunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon tiiviillä yhteistyöllä pyritään edistämään pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työllistymistä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä, sekä avata pitkään työttömänä olleille henkilöille väylä työvoimahallinnon muihin työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin, opiskeluun tai työhön.

Toimintapäiviä voi olla 1- 4 pv/vk, 4-8 h/pv. Kuntouttavan työtoiminnan jakso on pituudeltaan 3-24 kuukautta. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä, seurakunnassa, yhdityksissä ja valtion virastoissa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää yrityksissä.

Työtoimintakeskuksessa järjestetään lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevan asiakkaan tehtävät määritellään aktivointisuunnitelmassa kunkin asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti. Työtoimintakeskuksen asiakkaat toimivat avustavissa tehtävissä mm. verstaalla, maalaamossa, pyykkihuollossa. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Päätökset kuntouttavan työtoiminnan aloittamisesta tehdään yhteistyössä kunnan sosiaaliohjaajan sekä TE-toimiston asiantuntijan kanssa. 

 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.
Lue palvelukohtaiset tiedot yktikön omavalvontasuunnitelmasta(PDF).

Työtoimintakeskuksen ovi