Perheiden ja lastensuojelun sosiaalityö

Yhteystiedot

Kiireelliset yhteydenotot lastensuojelun päivystykseen.

Sosiaalitoimistojen

osoitetiedot ja aukioloajat.

Yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoitus (pdf-lomake)

 • ilmoitetaan, mikäli olet huolissasi omasta/läheisen tilanteesta
 • tehdään lastensuojeluilmoitus
 • tehdään ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Kirjoittamalla sivun lopussa olevaan hakukenttään oman osoitteesi, löydät oman alueesi työntekijöiden puhelinnumerot.
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun työntekijöillä ei ole erillistä puhelinaikaa. Mikäli tavoittelemasi työntekijä ei pysty vastaamaan puheluusi voit jättää soittopyynnön suoraan puhelinvastaajaan tai soittamalla Etelä-Tuusulan aluetoimiston vartijalle.

Perheiden sosiaalityötapaaminen

Perheiden sosiaalityö tarjoaa lapsiperheille tukea eri elämäntilanteissa. Apua voi hakea asiakas itse tai perheen kanssa työskentelevä taho, esimerkiksi päiväkodin työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on, että perhe saa avun juuri silloin, kun perhe sitä tarvitsee.

Perheiden sosiaalityöllä on keskitetty päivystys. Päivystävä työntekijä järjestää perheelle kiireellisen avun tai ohjaa asiakkaan sosiaalityöntekijälle, jonka kanssa perheen tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi.

Arvioinnissa voi olla mukana myös muut asiakkaan kanssa työskentelevät. Viranomaiset tai muut perheiden kanssa työskentelevät tekevät ilmoituksen yleensä kirjallisesti.

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteisen arvioinnin jälkeen perheelle järjestetään tukipalveluita joko kunnan omana toimintana tai tarpeen mukaan ostopalveluna. Tuusulalaisille perheille tarjotaan mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua, päihdetyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa ja vertaisryhmätoimintaa.

Palvelutarpeen arvio

Kun perheiden sosiaalipalveluissa saadaan tietää avun tarpeessa olevasta asiakkaasta, arvioidaan ensin kiireellisten tukitoimien tarve ja sen jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvion toteuttaa perheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijä yhdessä muiden perus- tai erityispalvelujen työntekijän (pyynnön/ilmoituksen tekijä) tai lastensuojelun työntekijän kanssa. Muilla palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi, koulua, varhaiskasvatusta, neuvolaa, kasvatus- ja perheneuvolaa, aikuissosiaalityötä, vammaispalveluita tai nuorisoasemaa.

Palvelutarpeen arvion aikana asiakkaan kokonaistilanne ja palvelun tarve selvitetään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja tarkoituksenmukaisen viranomaisverkoston kanssa. Tarpeen mukaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös lastensuojelun tarve. Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arviointi ei avaa lapselle lastensuojelun asiakkuutta vaikka samalla arvioitaisiin lastensuojelun tarvetta.

Palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään perheen ja lapsen tilanteesta jo perus- ja muissa palveluissa ole-massa olevaa tietoa. Asiakkaan kanssa tehdään tilanteesta yhteenveto ja tarvittaessa myös asiakassuunnitelma. Tarvittaessa asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka tukee asiakasta palveluverkostossa toimimisessa ja varmistaa asiakassuunnitelman toteutumisen. Omatyöntekijä voi olla joko perus- tai muiden palvelujen työntekijä tai perheiden sosiaalipalvelujen työntekijä, riippuen asiakkaan tuen tarpeesta.

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä perhe tai lapsi itse sekä yksityishenkilö tai viranomainen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. Viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, kun he ovat huolissaan lapsesta tai tämän perheestä.

On syytä huolestua lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun  

 • lasta pahoinpidellään
 • lapsiperheessä on lähisuhdeväkivaltaa
 • vanhemmat ovat lapsen seurassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
 • lapsi on päihtynyt tai huumausaineen vaikutuksen alaisena
 • lapsi ei käy koulua
 • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina
 • lapsen vaatetus on epäasianmukainen tai lapsen perushoidossa ja huolenpidossa on vakavia puutteita
 • lapsen käyttäytyminen on tavanomaisuudesta poikkeavaa.

Lastensuojeluilmoitus tehdään kirjallisesti ja lähetetään lastensuojelun päivystykseen. Kiireellisissä tilanteissa voidaan ilmoitus tehdä puhelimitse lastensuojelun päivystäjälle. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot ja ilmoitukset tehdään sosiaalipäivystykseen.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jos lapsen terveys tai kehitys on vaarassa joko lapsen kasvuolosuhteiden tai lapsen oman käyttäytymisen vuoksi. Lastensuojelun asiakkuus voidaan aloittaa myös, jos lapsi tarvitsee lastensuojelun palveluja. Silloin kun perheessä tarvitaan kiireellisesti lastensuojelun palveluja, lastensuojelun asiakkuus alkaa ilman palvelutarpeen arviota.

Aiemmin vain lastensuojelun asiakkaille tarjolla olleita palveluita kuten perhetyö ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, on mahdollista saada nyt varhaisemmassa vaiheessa, ilman lastensuojelun asiakkuutta. 

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot perheiden ja lastensuojelun sosiaalityön omavalvontasuunnitelmasta.

 

Kirjoittamalla hakukenttään oman osoitteesi ja painamalla hae, saat tiedot oman alueesi työntekijöiden yhteystiedoista.