Mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut

Yhteystiedot

Mielenterveyskuntoutujien erityissosiaaliohjaaja
Teija Nordström
.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu niille mielenterveyden ongelmista kärsiville, jotka kotiutuvat laitoshoidosta ja tarvitsevat laitoshoitoa keveämmän paikan asua ja kuntoutua tai niille, joiden psyykkinen sairaus rajoittaa omatoimista selviytymistä kotona. Tuusulassa tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
Tuetun asumisen palvelut järjestetään sekä omana että ostopalveluna.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kriteerit 1.3.2017 lähtien


Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.2.2010 § 10 hyväksynyt KUUMA -kuntien päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelman vuosille 2010–2012.