Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Asumispalveuista vastaavat työntekijät

Erityissosiaaliohjaaja
Outi Sainio ja

johtava sosiaalityöntekijä
Maarit Suihkonen.

Tuettu asuminen
Tuetun asumisen palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon ja asiakassuunnitelmaan. Palvelua järjestetään sekä omana että ostopalveluna.

Kunnan omat kotikuntouttajat tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä arjessa. Kotona tehtävän työn lisäksi kotikuntouttajat järjestävät myös ryhmätoimintaa.

 

Palveluasuminen
Palveluasuminen on tarkoitettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka kotiutuvat laitoshoidosta ja tarvitsevat laitoshoitoa keveämmän paikan asua ja kuntoutua tai niille, joiden psyykkinen sairaus tai päihdeongelma rajoittaa omatoimista selviytymistä kotona. Palveluasuminen perustuu aina palvelutarpeen arvioon.

Tuusulassa tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Paikat sijaitsevat Etelä-Suomessa 150 km säteellä Tuusulan keskustasta.

Asumispalveluista peritään asiakkaan maksukyvyn mukainen asiakasmaksu.

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kriteerit 1.3.2017 lähtien


Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.2.2010 § 10 hyväksynyt KUUMA -kuntien päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelman vuosille 2010-2012.

 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot yksikön omavalvontasuunnitelmasta(PDF).