Mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut

Yhteystiedot

Mielenterveyskuntoutujien erityissosiaaliohjaaja
Teija Nordström
.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu niille mielenterveyden ongelmista kärsiville, jotka kotiutuvat laitoshoidosta ja tarvitsevat laitoshoitoa keveämmän paikan asua ja kuntoutua tai niille, joiden psyykkinen sairaus rajoittaa omatoimista selviytymistä kotona. Tuusulassa kyseiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.2.2010 § 10 hyväksynyt KUUMA -kuntien päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelman vuosille 2010–2012.