Päihdepalvelut

Yhteystiedot

Nuorisoasema
Erityissosiaaliohjaaja Elisa Arnberg-Huuhko 
Sairaanhoitaja Ulla Lifländer
Sosiaaliohjaaja Aija Kylmänen
Sähköposti: nuorisoasema(at)tuusula.fi
Osoite: Autoasemankatu 2, B-porras 2. kerros, 04300 Tuusula

Aikuispäihdetyö Etelä-Tuusula 
Sairaanhoitaja Teija Käenmäki
Sairaanhoitaja Kristiina Pettersson
Osoite: Autoasemankatu 2, 2. kerros, 04300 Tuusula

Aikuispäihdetyö Pohjois-Tuusula

Sairaanhoitaja Maria Pihlajamaa

Maanantai - Tiistai / Opintie 1, 05400 Jokela (Jokelan sosiaali- ja terveyasema) 
Keskiviikko - Torstai/ Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski (Kellokosken sosiaali- ja terveysasema)
Perjantai sopimuksen mukaan.

 

Tuusulan päihdepalveluita järjestetään alle 22-vuotiaille Nuorisoasemalla ja yli 22-vuotiaille aikuispäihdetyössä.

Päihdepalvelujen tarkoituksena on vahvistaa päihteettömyyttä sekä olosuhteita ja elämäntapoja, mitkä suojaavat päihteiden ongelmakäytöltä. Tarkoituksena on myös vähentää tai poistaa päihteiden haitallisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen.

Päihdepalveluiden sairaanhoitajan vastaanotolle voit tulla keskustelemaan huolestasi liittyen omaan tai läheisesi päihteiden käyttöön.
Hoito on luottamuksellista, vapaaehtoista ja jokaisen omista tarpeista lähtevää.

 

Päihdepalveluiden työmuotoja ovat mm.:

  • hoidon tarpeen arvio
  • yksilökeskustelut
  • ryhmätoiminta
  • verkostotyö
  • korva-akupunktio
  • avokatkaisuhoito
  • ajokorttiseuranta

 

Laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoskuntoutuksiin hakeudutaan päihdepalveluissa tehtävän arvion kautta.

Laitoskuntoutuksesta asiakas maksaa asiakasmaksuosuuden.

 
Päihdepalvelujen toimintaohje ja palvelukriteerit
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 16.4.2014 § 37 päättänyt Tuusulan päihdepalvelujen toimintaohjeesta ja palvelukriteereistä.

päihdepalvelujen toimintaohje

 

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot päihdetyön omavalvontasuunnitelma.