A

Sosiaalipäivystys

Yhteystiedot

Virka-aikana

Lastensuojelun päivystys toimii virka-aikana ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13.

Aikuissosiaalityön päivystys/ Neuvonta- ja ohjauspuhelin

puh. 09 8718 4239, ma-pe klo 9–11

Kiireellisissä asioissa työntekijöille voi jättää soittopyynnön vartijan numeroon.

Virka-ajan ulkopuolella

sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelin:
ma-pe klo 15-20 ja la-su klo 12-20
puh. 040-315 3970.
(Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä emme voi vastaanottaa asiakaspuheluja.)

Muina aikoina sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen 112 kautta tai puhelut sosiaalipäivystäjille ohjautuvat muiden viranomaisten välityksellä.

Kunnat vastaavat itse virka-aikana (ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-13.00) tapahtuvien kiireellisten sosiaalipalveluiden hoitamisesta.

Virka-ajan ulkopulella päivystyksestä vastaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys, jonka toiminta-ajat ovat:
•    ma-to klo 15.00-08.00
•    pe klo 13.00-ma klo 8.00 (lisäksi arkipyhien aatot)
•    pyhäpäivät 24 h

Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Työtehtävissä korostuu lastensuojelun akuuttisosiaalityö.
Sosiaalipäivystys tarjoaa puhelinneuvontaa, ohjausta ja paikan päälle tulevaa apua mm.


•    lastensuojeluun
•    muuhun sosiaalityöhön
•    perhekriiseihin
•    elämänhallintaan tai asumiseen
•    mielenterveyteen tai päihteisiin liittyviin asioihin
•    äkillisiin ja odottamattomiin kriisitilanteisiin
•    lähisuhdeväkivaltatilanteisiin
•    lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
•    alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
•    vanhusten/vammaisten kotona selviytymiseen
•    akuutteihin sosiaalihuoltolain mukaisiin tuen tarpeisiin (SHL 11 §)
•    muihin sosiaalisen hädän tilanteisiin
Sosiaalipäivystys tarjoaa myös muille viranomaisille sosiaalityön konsultaatio- ja virka-apua erilaisissa akuuteissa tilanteissa virka-ajan ulkopuolella.

 
Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen toiminta-alueeseen kuuluvat seitsemän kuntaa: Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen.