Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Laskutus- ja asiakasmaksutiedustelut

p. 040 314 3614 arkisin klo 9-11, s-posti laskutus.sote(at)tuusula.fi

Huom! Ethän lähetä sähköpostilla luottamuksellisia tietoja, kuten tilinumeroa tai henkilöturvatunnusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille sama tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut 2018 (Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 § 103)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.