A

Apuvälineet ja kuntoutus

Kuntoutuksella edistetään toimintakykyä

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää sairastuneen tai vammautuneen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

Kuntoutuspalveluihin voi kuulua esimerkiksi erilaisia terapioita, apuvälinepalveluita, ohjausta, neuvontaa ja kuntoutuslaitosjaksoja.

Apuvälinelainaamo

Fysio- ja toimintaterapia

Lääkinnällinen kuntoutus

Puheterapia

 

Lisätietoa kuntoutuksesta (Sosiaali- ja terveysministeriö)