Apuvälineet ja kuntoutus

Apuvälinelainaamo

Apuvälinelainaamosta lainataan maksutta liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä esim. kyynärsauvoja, kävelytelineitä ja suihkutuoleja.

Fysioterapia

Fysioterapiassa saat apua toimintakykysi parantamiseen tai ylläpitämiseen.

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelusta on mahdollista saada kotona toteutettavaan hoitoon tarvittavia erilaisia hoitotarvikkeita kuten mm. diabetes-, avanne-, katetri-, dialyysitarvikkeita.

Kiljavan Sairaalan laitoskuntoutus

Kiljava Sairaala on alueellinen kuntoutussairaala, jossa potilas saa jatkokuntoutusta sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeen. Kuntoutukseen pääsee Tuusulan terveyskeskuksen lähetteellä. Tyypilliset kuntoutukseen ohjattavat sairausryhmät ovat aivoverenkiertohäiriö, tekonivelleikkaus, selkäsairaus tai lonkkamurtuma. Kiljavan Sairaala tarjoaa myös omaishoitajien ja veteraanien kuntoutusta.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa.

Puheterapia

Puheterapiassa parannetaan asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutti ohjaa ravitsemukseen liittyvissä ongelmissa.

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti on toimintakyvyn asiantuntija, joka auttaa suunnittelemaan kuntoutumista tukevaa arkea.

Veteraanikuntoutus

Tuusulalainen rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaava veteraani voi hakea veteraanikuntoutusta. Kuntoutusmuotoja ovat kuntoutusarvio, ryhmäkuntoutus, yksilöllinen kuntoutus, päiväkuntoutus ja laitoskuntoutus.