A

Mielenterveyspalvelut

Kunnan mielenterveyspalvelujen tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus. Ensisijaisesti suositaan avopalveluja.

Depressiohoitajan palvelut 

Depressiovastaanotto on tarkoitettu terveydenhuollon asiakkaille, joilla todetaan ”tuore” masennus- tai uupumustila aikuisiällä.

Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille esimerkiksi akuuteissa elämäntilannekriiseissä, masennus- ja ahdistusoireilussa ja surureaktioissa.

Kriisipalvelut

Tuusulalaiset saavat kriisiapua Hyvinkään seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämästä Kriisipalveluista. Kriisipalvelut tarjoaa henkisen ensiavun palveluita kun asiakas on kohdannut esim. läheisen kuoleman, jos on sairastunut vakavasti tai joku läheinen on vakavasti sairas. Kriisipalvelut tarjoaa apua myös mm. itsemurhan tehneiden tai sitä yrittäneiden omaisille ja läheisille sekä väkivaltaa (esim. perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa) kohdanneille.

Kriisipalveluiden työntekijöihin saa yhteyden viranomaisten, kuten hätäkeskuksen, poliisin, pelastuslaitoksen, sairaalan päivystyksen, sosiaalipäivystyksen tai kuntien sosiaalityön kautta sekä koulujen henkilökunnan kuten opettajien ja kuraattorien kautta. Lisäksi yhteyttä voi ottaa Kriisipalvelujen verkkosivuilla olevan palaute-/yhteydenottolomakkeen kautta. Viranomainen pyytää luvan asiakkaalta olla yhteydessä kriisipäivystäjään.

Kriisikeskukseen voi hakeutua nimettömänä, ja ilman lähetettä. Kriisiapu on lyhytkestoista auttamista, jota tarjotaan 1-5 kertaa. Kriisipalvelu on maksutonta.

Tuusulan kunnan alueella päivystysvalmius on kaikkina vuorokauden aikoina vuoden ympäri.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu mielenterveyden ongelmista kärsiville.