Akuuttiosasto

Yhteystiedot

Pääterveysasema (Hyrylä), os. Hyryläntie 13 A, 3. krs

Kanslia, p. 09 8718 3630

Tuusulan terveyskeskuksen akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista perusterveydenhuollon osastohoitoa. Potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä sekä erikoissairaanhoidon osastoilta. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan ja tarpeen mukaan hänen läheistensä kanssa.

Lääkäri kiertää osastolla arkipäivisin. Hoitohenkilökunnan lisäksi potilaan hoidossa ovat usein mukana mm. fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja. Mukana hoitotyössä on myös paljon alan opiskelijoita ympäri vuoden.

Vierailut osastolla

Vierailuaika yksikössä on ensisijaisesti klo 13-19.

Rohkaisemme mielellämme omaisia osallistumaan potilaan hoitoon (esim. ruokailussa avustamiseen) ja hoidon suunnitteluun yhteistyössä hoitajien kanssa.

Asiakasmaksut 2018

Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 euroa/päivä, maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa/päivä. Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudessa. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa/vuorokausi  

Hoitotyön arvot

Kunnioitamme potilaidemme yksilöllisyyttä, ihmisarvoa ja oikeuksia. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja tiedonsaantioikeus. Hänellä on  oikeus turvalliseen hoitoon ja hoidon jatkuvuuteen. Kannustamme omatoimisuuteen ja iloitsemme hoitamisesta.

Lisätietoja: osastonhoitaja Ulla Koponen.