A

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan esim. erikoissairaanhoidosta tai muista sairaaloista jatkohoitoon tulevia potilaita, akuuttia sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Lisäksi hoidetaan myös kotoa käsin päivittäin käyviä potilaita, jotka tarvitsevat esim. suonensisäistä lääkehoitoa. Terveyskeskussairaalassa annetaan yleislääkäritasoista hoitoa.

Lääkäri kiertää osastolla arkipäivisin. Hoitohenkilökunnan lisäksi potilaan hoidossa ovat usein mukana mm. fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja ja kotihoidon edustajat. Mukana hoitotyössä on myös paljon alan opiskelijoita ympäri vuoden.

Vierailuaika yksikössä on ensisijaisesti klo 1319.

Rohkaisemme mielellämme omaisia osallistumaan potilaan hoitoon (esim. ruokailussa avustamiseen) ja hoidon suunnitteluun yhteistyössä hoitajien kanssa. Hoitoneuvotteluja järjestetään tilanteen niin vaatiessa.

Hoitotyön arvot:

Kunnioitamme potilaidemme yksilöllisyyttä, ihmisarvoa ja oikeuksia. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja tiedonsaantioikeus. Hänellä on  oikeus turvalliseen hoitoon ja hoidon jatkuvuuteen. Kannustamme omatoimisuuteen ja iloitsemme hoitamisesta.

Yhteystiedot:

Tuusulan pääterveysasema
Hyryläntie 13 A, 3. krs
04300 Tuusula

Kanslia, puh. 09 8718 3630

Lisätietoja: osastonhoitaja Ulla Koponen.