Sotiemme veteraanien palvelut sekä veteraanien leskien ja puolisoiden tukeminen

Tuusulan kunta myöntää Suomen sotien 1939-1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleille miehille ja naisille eli rintamaveteraaneille erityispalveluja ja etuuksia. Veteraanipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Yhteyshenkilö

Veteraanien palveluista ja etuuksista lisätietoa saa Niina Nousiaiselta: (p. 040 314 4677, niina.nousiainen@keusote.fija Outi-Liisa Ratilaiselta (p. 040 314 4678, outi-liisa.ratilainen@keusote.fi. Tietoa Keusoten palveluista löydät myös internetsivuilta: https://www.keski-uudenmaansote.fi/.

Kunnan maksamien etuuksien yhteyshenkilönä toimii talouspäällikkö Heli Hippeläinen, p. 040 314 3061, heli.hippelainen@tuusula.fi). 

 

Kuntoutus > etuisuudet maksaa Keusote

Rintamatunnuksen omaavia henkilöitä kuntoutetaan vuosittain valtion määrärahoilla. Keusote ostaa veteraanien laitoskuntoutuksen Kiljavan Sairaalalta. Fysikaalista hoitoa annetaan paikkakunnan yksityisissä hoitolaitoksissa tai tarpeen mukaan myös kotona.

Lisäksi veteraanit voivat hakea veteraanikuntoutuksena päivätoimintaan.

Veteraaneille tarjotut ohjatut voimistelu- ja liikuntaryhmät toimivat Tuusulan uimahallissa.

Jalkahoito > etuisuudet maksaa Keusote

Veteraaneille annetaan jalkahoitoa kuusi kertaa vuodessa.

Hammashoito > etuisuudet maksaa kunta

Kunta korvaa veteraaneille yksityisten hammashoitopalveluiden osalta hammashoitokuluja/proteettisia töitä 500 euroa vuodessa. Kunnan maksaman korvauksen edellytyksenä on, että kuluihin on haettu Kelan korvaus. Vastaavasti Tuusulan kunnan hammashoidossa voi käydä vuodessa maksutta 500 euroon saakka.

Silmälasit > etuisuudet maksaa kunta

Kunta korvaa veteraaneille silmälasien hankintakuluja 500 euroa/veteraani/joka toinen vuosi. Korvauksen saa kuittia vastaan. Tästä summasta korvataan myös silmälääkärin palkkiot.

Siivouspalvelut > etuisuudet maksaa kunta

Kunta ostaa siivouspalveluja veteraaneille erityisen perustelluista syistä. Siivousapua voi kysyä oman alueen kotihoidosta.

Matkustaminen julkisessa liikenteessä

Matkahuollon alennuslippujen käyttö päättyi 31.12.2017, kun Tuusula liittyi HSL-alueeseen 1.1.2018. Tuusulassa vakituisesti asuvat sotainvalidit, rintamaveteraanit ja miinanraivaustehtävissä olleet henkilöt saavat maksuttoman matkakortin HSL:n myyntipisteestä ja seudullisen matkustusoikeuden koko HSL:n alueella.

HSL:n vapaakorttia hakiessa, tulee asiakkaalla olla mukana

  • Henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)
  • Rintamaveteraanipäätös tai Kela-kortti, jossa on R-tunnus. Miinanraivaajat esittävät sota-arkiston antaman todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai KELA-kortin, jossa on MR-tunnus 
  • Myöntämisperusteiden mukainen valtion tapaturmaviraston todistus invaliditeetista. Invaliditeetin voi todistaa myös esittämällä sotavammalain mukaisen elinkorkopäätöksen TAI myöntämisperusteiden mukainen erillinen Valtiokonttorin myöntämä todistus, jossa todetaan hakijan kuuluvan veteraanietuuden laajennuksen piiriin (sotavammasta aiheutuva invaliditeetti alle 10 %).

Alennusoikeus tallennetaan henkilökohtaiselle matkakortille HSL:n palvelupisteessä ja kortti on voimassa toistaiseksi.

Terveydenhuollon käyntimaksut

Pääsääntöisesti terveydenhuollon käynneistä ei peritä käyntimaksua rintamatunnuksen omaavilta.

Veteraanitoimikunta

Tuusulassa toimii veteraanitoimikunta.


Veteraanien leskien ja puolisoiden tukeminen

Kunta tukee veteraanien leskiä ja puolisoita vuosittain jaettavilla palveluseteleillä. Yhteyshenkilö leskien ja puolisoiden tukemisessa: Leena Jäntti, p. 0400 626757.

___________________________________________________

Palveluntuottajille:

Silmälasihankinnat, hammaslääkärilaskut ja jalkahoidot tulee osoittaa Tuusulan kunnalle viitteellä 1838100Laskut pyydetään lähettämään ensisijaisesti verkkolaskun muodossa. Tuusulan kunnan paperilaskujen toimitusosoite on Tuusulan kunta, ostolaskujen käsittely, PL 324, 28601 PORI. Verkkolaskun lähettämisessä käytetään seuraavia tietoja: nimi: Tuusulan kunta, verkkolaskuosoite:  003701316613, OVT-tunnus: 003701316613, välittäjä: CGI, välittäjän tunnus: 003703575029. Tuusulan kunnan Y-tunnus on: 0131661-3.

Laskutettaessa palveluita, joita on hankittu kunnan palveluseteleillä, on laskun liitteeksi laitettava myös itse palveluseteli tai skannattu seteli. Laskulla tulee olla maininta: ”veteraanipalvelu”.