A

Sotiemme veteraanien palvelut

Tuusulan kunta myöntää Suomen sotien 1939-1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleille miehille ja naisille eli rintamaveteraaneille erityispalveluja ja etuuksia. Veteraanipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Yhteyshenkilö

Veteraanien palveluista ja etuuksista lisätietoa saa palveluasiantuntija Johanna Iloselta.

Kuntoutus

Rintamatunnuksen omaavia henkilöitä kuntoutetaan vuosittain kunnan ja valtion määrärahoilla. Tuusulan kunta ostaa veteraanien laitoskuntoutuksen Kiljavan Sairaalalta. Fysikaalista hoitoa annetaan paikkakunnan yksityisissä hoitolaitoksissa tai tarpeen mukaan myös kotona.

Lisäksi veteraanit voivat hakea veteraanikuntoutuksena päivätoimintaan.

Veteraaneille tarjotut ohjatut voimistelu- ja liikuntaryhmät toimivat Tuusulan uimahallissa.

Jalkahoito

Veteraaneille annetaan jalkahoitoa kuusi kertaa vuodessa.

Hammashoito

Kunta korvaa veteraaneille yksityisten hammashoitopalveluiden osalta hammashoitokuluja/proteettisia töitä 350 euroa vuodessa. Kunnan maksaman korvauksen edellytyksenä on, että kuluihin on haettu Kelan korvaus. Vastaavasti Tuusulan kunnan hammashoidossa voi käydä vuodessa maksutta 350 euroon saakka.

Silmälasit

Kunta korvaa veteraaneille silmälasien hankintakuluja 250 euroa/veteraani/joka toinen vuosi. Korvauksen saa kuittia vastaan. 

Siivouspalvelut

Kunta ostaa siivouspalveluja veteraaneille erityisen perustelluista syistä. Siivousapua voi kysyä oman alueen kotihoidosta.

Linja-automatkat

Matkustaminen paikallisliikenteessä on ilmaista veteraaneille. Veteraanilipun voi hakea Matkahuollon Hyrylän tai Järvenpään toimipisteestä. Lipun saadakseen tulee hakijalla olla joko Kelan R-tunnuksella varustettu kuvallinen kortti, Kelan todistus oikeutuksesta R-tunnukseen tai Tuusulan veteraanitoimikunnan todistus oikeudesta saada veteraanilippu.

Lippu kelpaa kaikilla Tuusulaa suoraan palvelevilla linja-autolinjoilla lukuun ottamatta niitä linjoja, joissa kelpaa vain YTV:n lippu (Keravan raja linja 738, Maantiekylän läpi menevät YTV:n linjat). Lipulla tehtävien matkojen määrää tai pituutta ei ole rajoitettu, ja sillä voi matkustaa esimerkiksi Helsinkiin tai Hyvinkäälle.

Veteraanilippu on henkilökohtainen, ja lipun käyttäjän henkilöllisuus voidaan tarvittaessa tarkistaa. Mikäli lippua käytetään väärin, se voidaan sulkea tai ottaa pois. 

Terveyskeskuskäyntimaksu

Terveyskeskus- ja päivystyskäynnit ovat maksuttomia veteraaneille.

Veteraanitoimikunta

Tuusulassa toimii veteraanitoimikunta.