Tilastotietoa Tuusulasta

Tuusulan kunta hankkii, tutkii ja säilyttää tilastotietoa kunnasta ja sen osa-alueista. Tilastot kuvaavat Tuusulan kehitystä ja nykytilaa aikasarjoina ja poikkileikkauksina. Tilastot palvelevat kunnan oman toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa, kuntalaisia sekä ulkopuolisia tiedon käyttäjiä.

Tilastot sisältävät tietoa mm.

  • väestöstä
  • asumisesta
  • elinkeinoista
  • työllisyydestä

Tuusula nyt

Tuusulan asukasluku 31.7.2016 oli 38 787.

Tuusulan työttömyysaste oli heinäkuussa 2016 9,1%. Työttömiä työnhakijoita oli 1783 ja avoimia työpaikkoja 147.

Tilannekuva

Tutustu tilannekuvaan kunnan vetovoimasta, palvelutarpeesta, henkilöstöstä ja taloudesta.

Väestöennuste - Tuusulan asukasluvun kehittymisen ennuste

Kunnassa laaditaan vuosittain alueellinen väestöennuste. Vuonna 2016 laadittu, vuoteen 2040 ulottuva ennuste hyväsytään valtuustossa kunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heidi Hagman.