Ikäihmisille tukea ja apua kotiin

Näille sivuille on koottu tietoa kotona asumista tukevista palveluista. Ikäihmisten kotona asumista voidaan tukea mm. kotihoidon, päivä-/ päiväsairaalatoiminnan, kuljetuspalvelujen ja omaishoidontuen avulla. Ikäihmisten tarpeita vastaavat palvelut perustuvat palvelutarpeiden arviointiin, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten/läheisten kanssa. 

Apuvälineet ja kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää pitkäaikaisesti sairaan tai vammautuneen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutuspalveluihin voi kuulua esimerkiksi erilaisia terapioita, apuvälinepalveluita, ohjausta, neuvontaa ja kuntoutuslaitosjaksoja.

Kirjaston kotipalvelu
Kirjaston kotipalvelu tuo kirjastopalvelut asiakkaan kotiin. Kotipalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisille tuusulalaisille, jotka eivät vamman, sairauden tai korkean iän vuoksi voi itse asioida kirjastossa.