Asumista ja hoivaa

Esteetön asuminen

Esteetön asunto ja asuinympäristö tukevat omatoimista asumista toimintakyvyn heikentyessä. Tuusulan kunnalla on ikäihmisille suunnattuja esteettömiä asuntoja, joista voitte kysyä lisätietoja kunnan asuntotoimesta.

Roselius-säätiön senioritalot

Säätiö vuokraa ja ylläpitää kolmea senioritaloa Tuusulassa. Taloihin voi hakea Tuusulan kunnan asuntotoimen kautta.

Lisätietoja.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut

Tuusulan kunta järjestää ympärivuorokautista asumispalvelua:

Laitoshoito

Tuusulan kunnassa laitoshoitoa annetaan:  

Palvelusisällöt ja myöntämiskriteerit

Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet (voimaan 1.10.2018 alkaen uusien asiakkaiden osalta)

Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65-vuotiaat) (sovelletaan asiakkaisiin, joille on myönnetty asumispalvelua ennen lokakuuta 2018)

Asiakasmaksut