Sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalvelun sosiaalityön ja palveluohjauksen tehtävänä on edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä jokapäiväisessä elämässä.

Vammaispalveluiden työntekijät auttavat asiakasta riittävien tukitoimien ja palvelujen saamiseksi.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ovat asiantuntijoita vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa. Heihin voi olla yhteydessä, kun tarvitaan tukitoimia asumiseen, liikkumiseen tai kotona selviytymiseen. Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä mm. kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajien, kotihoidon ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.

Sosiaaliohjaajat toimivat kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä yhteyshenkilönä, neuvoen ja opastaen kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuista palveluista. Sosiaaliohjaajat tekevät yhteistyötä päivähoidon, koulujen, terveydenhuollon ja kehitysvamma-alan asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa.