A

Vesihuollon urakat ja suunnitelmat

Rakentaminen ja saneeraus


Kerttulan ja Linjamäen vesihuoltoverkostohanke

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos toteuttaa Kerttulan alueen (Nuppulinnantien varsi, Kukkaistie, osa Linjamäentiestä) vesijohdon ja jätevesiviemärin syksyllä 2016. Vesihuoltolinjan käyttöönotto on tammikuussa 2017. Asukkaille lähetetään linjan valmistumisen jälkeen liittymisohjeet. 

Linjamäen alue toteutetaan vuoden 2017 aikana ja kyläilta alueen asukkaille järjestetään keväällä 2017.

Saneeraushankkeet

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos uusii viemäriverkostoa jatkuvasti menetelmällä, joka ei aiheuta kiinteistöillä toimenpiteitä kuin hetkellisesti huuhteluiden aikana. Kiinteistöille jaetaan tiedote ja ohjeet muutamaa päivää ennen huuhtelua. Kiinteistöjä kannustetaan tarkastamaan omien tonttijohtojensa kunto ja uusimaan vanhat ja huonokuntoiset johdot.

Vesijohtoverkkoa uusitaan usein tiehankkeiden yhteydessä. Kun vesijohto uusitaan, joudutaan usein uusimaan myös osa kiinteistön tonttijohdosta. Tästä aiheutuu kiinteistöille kustannuksia ja asiasta tiedotetaan ennen hankkeen alkamista. Tuusulan Veden omana hankkeena on uusittu Huhtatien vesijohto. Seuraavana vuorossa on Rantatien alue.

 

Suunnitelmat ja kehittäminen


Tuusulan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016

Tuusulan kunnan ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuonna 2003 ja sitä päivitettiin 2010. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja kehitettäessä ja talousarviovalmisteluissa.

Suunnitelma on päivitetty ja se on ladattavissa pdf-muotoisena alla:

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016 (pdf)

Tuusulan Veden asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien hankkeiden toteutuksesta päätetään hanke kerrallaan, ja asukkaiden liittymishalukkuus vaikuttaa toteutuspäätökseen. Kaikki suunnitelmassa esitetyt hankkeet sijaitsevat vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella.

Kehittämistarvealueet ja taajamat 2016 (pdf)

Hulevedet hallintaan

Tuusulan vesi on aloittanut hulevesikampanjan, jonka tavoitteena on saada kiinteistönomistajat tarkastamaan omat hulevesijärjestelmänsä. Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet on johdettava hulevesiviemäriin tai avo-ojaan. Jätevesiviemäriin ei saa johtaa sade- eikä kuivatusvesiä. Väärin johdetut kiinteistöjen kattovedet aiheuttavat suuren virtaamapiikin jätevesiverkostoon, ja ne voivat aiheuttaa kellaritulvia sekä viemäriveden ylivuotoja ympäristöön ja vesistöihin.

Omalla pihalla voi tehdä ratkaisuja, joilla voi vaikuttaa myös kunnan hulevesiverkoston toimivuuteen rankkasadetilanteissa. Asfaltin sijasta kannattaa suosia vettä läpäiseviä pintoja ja puutarhaan voi tehdä vesiaiheita, jotka viivyttävät vettä tontilla. Kattovesiä voi myös kerätä kasteluvedeksi.

Lisää tietoa:

Hulevesiesite (pdf)