Vesihuollon urakat ja suunnitelmat

Uudet asemakaava-alueet

Alla olevan karttapalvelun kautta voi tutustua suunnitteluvaiheessa oleviin asemakaava-alueisiin. Jokaisen alueen kohdalla näkyy yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä myös tulevaan vesihuoltoon liittyvissä asioissa.

Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus katuhankkeiden yhteydessä

Alla olevasta karttapalvelusta näkyy suunnitteilla tai käynnissä olevat kunnallistekniikan rakentamis- ja saneeraushankkeet. Jokaisen kohteen kohdalla on yhteyshenkilö, jolta voi tiedustella suunnittelun tai toteutuksen aikataulusta ja vaiheista.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos uusii viemäriverkostoa jatkuvasti menetelmällä, joka ei aiheuta kiinteistöillä toimenpiteitä kuin hetkellisesti huuhteluiden aikana. Kiinteistöille jaetaan tiedote ja ohjeet muutamaa päivää ennen huuhtelua. Kiinteistöjä kannustetaan tarkastamaan omien tonttijohtojensa kunto ja uusimaan vanhat ja huonokuntoiset johdot.

Vesijohtoverkkoa uusitaan usein tiehankkeiden yhteydessä. Kun vesijohto uusitaan, joudutaan usein uusimaan myös osa kiinteistön tonttijohdosta. Tästä aiheutuu kiinteistöille kustannuksia ja asiasta tiedotetaan ennen hankkeen alkamista. 

Tuusulan Veden omana hankkeena on uusittu Huhtatien vesijohto. Seuraavana vuorossa on Rantatien alue.

Vesihuolto haja-asutusalueella

Haja-asutusalueen vesihuoltoa rakennetaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja kehitettäessä ja talousarviovalmisteluissa.

Suunnitelma on ladattavissa pdf-muotoisena alla:

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016 (pdf)

Tuusulan Veden asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien hankkeiden toteutuksesta päätetään hanke kerrallaan, ja asukkaiden liittymishalukkuus vaikuttaa toteutuspäätökseen. Kaikki suunnitelmassa esitetyt hankkeet sijaitsevat vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella.

Kehittämistarvealueet ja taajamat 2016 (pdf)

Lisätietoa Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeista

Tuusulassa on mahdollista saada tukea vesihuollon asukashankkeille, joissa 3-10 kiinteistöä toteuttaa vesihuoltoverkoston. Lisätietoa Vesihuollon avustushankkeet