Fysio- ja toimintaterapia

Fysioterapian ajanvaraus ja tiedustelut

Ajanvaraus Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveysasemien fysioterapiaan 

puhelimitse numerosta 09 8718 3790 maanantaista perjantaihin klo 12 - 13.

Peruutukset ja soittopyynnöt jätetään vastaajaan numeroon 040 314 3789 kaikkina kellonaikoina.

Toimipisteet

Hyrylä, Hyryläntie 13 B

Jokela, Opintie 1 

Kellokoski, Kuntotaival 2 

Tuuskoto, Kotorannankuja 10, ma-pe puh. 040 314 2263

Fysioterapiassa ohjaamme ja autamme asiakasta huolehtimaan liikunta- ja toimintakyvystään. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmässä vastaanotolla, terveyskeskussairaalassa, Tuuskodossa tai kotikäynteinä.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. tutkiminen, terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen. Fysioterapiaan hakeudutaan terveyskeskus- tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä.

Niska- ja selkäkipupotilaat fysioterapeutin vastaanotolle:

Yli 18-vuotiaat, akuutisti oireilevat niska- ja selkäkipupotilaat ohjataan ensisijaisesti fysioterapeutin vastaanotolle. Hoitaja varaa potilaalle ajan haastattelun ja sovittujen kriteerien perusteella joko fysioterapeutin tutkittavaksi ja ohjaukseen tai lääkärille. Tavoitteena on tehostaa potilaan hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa kuntoutumista.

 

Toimintaterapian ajanvaraus ja tiedustelut

Aikuiset ja kotikäynnit

Päivittäisten toimien (esim. pukeutuminen, peseytyminen) ongelmissa voitte kysyä neuvoa toimintaterapeutilta. Toimintaterapeutin puhelintunti maanantaista perjantaihin klo 12 - 13 puh. 040 314 4648. Kotikäynnillä selvitetään yhdessä asiakkaan voimavarat ja toimintakyky ja ohjataan omien toimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Apuvälineasioissa voitte olla yhteydessä apuvälinelainaamoon

Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia-arvioinnit:

Hyryläntie 13 B, ajanvaraus ja tiedustelut ti ja to 12-13 puh. 040 314 3798

Toimintaterapiaan ohjautuu alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia suoriutua arkipäivän tilanteista iänmukaisella tavalla. Toimintaterapia sisältää mm. arvion, vanhempien haastattelun ja ohjauksen sekä tarvittavat ohjeet kotiin tai hoitopaikkaan. 

Lapset tulevat toimintaterapia-arvioon esim. neuvolaterveydenhoitajan tai psykologin suosituksesta.

Maksut 2016

Avofysioterapia maksaa 11,50 euroa/käynti 18 vuotta täyttäneiltä.  Perumattomasta poisjäännistä yksilöfysioterapiakäynniltä laskutetaan käyntimaksu. Fysioterapiaryhmät ja toimintaterapia ovat maksuttomia.

fysio- ja toimintaterapian osastonhoitaja Anna-Maija Palo.