Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyy

  • kuntoutusneuvontaa
  • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
  • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa
  • kuntoutusjaksoja
  • apuvälinepalveluita
  • sopeutumisvalmennusta ja
  • kuntoutusohjausta.

Lääkinnällistä kuntoutusta tehdään yhteistyössä mm. työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnassa yhteistyötä koordinoi viikoittain kokoontuva lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä.

Kuka saa lääkinnällistä kuntoutusta?

Lääkinnällistä kuntoutusta saa terveyskeskusten potilaat, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivät potilaat, sekä mielenterveysongelmaiset ja vammaiset.

Kuka järjestää lääkinnällistä kuntoutusta?

Terveyskeskukset, sairaalat, Kela, yksityiset vakuutuslaitokset ja yksityiset palveluntuottajat.

Lisätietoja

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän yhteyshenkilönä toimii kuntoutussihteeri.