Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Siihen sisältyy muun muassa kuntoutusneuvontaa ja -ohjausta, kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia, työ- ja toimintakykyä parantavaa terapiaa, kuntoutusjaksoja, apuvälinepalveluita ja sopeutumisvalmennusta.

Tuusulan kunnan lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, jonka muodostavat vs. sairaanhoidon ylilääkäri Leila Seuna, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Satu Lindblad, osastonhoitaja Anna-Maija Palo sekä työryhmän sihteeri Christina Dumanski. Tarpeen mukaan asiantuntijajäseninä toimivat fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti tai psykologi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä kokoontuu pääterveysasemalla maanantaisin klo 13.30 - 15.00.