Koulukuraattorit

Koulukuraattori on sosiaalityön ammattilainen koulussa. Kuraattorin tehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää oppilaiden psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa oppilaita ja perheitä ohjataan myös koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin.

Koulukuraattorin työ on sekä yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista.  Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilaat, huoltajat tai opettajat.

 Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi:

  • Koulunkäyntihaluttomuuteen ja poissaoloihin liittyvissä tilanteissa
  • Kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä ongelmissa
  • Arjen ja elämänhallinnan pulmissa
  • Tunne-elämän pulmissa (esim. surut, huolet, alavireisyys)
  • Vaikeissa perhetilanteissa
  • Kun ei oikein tiedä, kehen tai minne voisit ottaa yhteyttä

 Koulukuraattori on jäsenenä koulun moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.

Koulukuraattorien yhteystiedot