Kotihoito

Kotihoidon perusajatus on tukea kuntalaisten omassa kodissa asumista tilanteessa, jolloin alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman tai ikääntymisen vuoksi kuntalainen tarvitsee asumisensa tueksi erilaisia tukipalveluja. Palvelujen avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, lähikuntaperiaatteella, ja ne perustuvat asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit

Toteutamme työmuotoa, jossa asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. Vastuuhoitaja on yhteydessä omaisiin ja muihin ammattiauttajiin.  

Kotihoidon alueet

Kotihoidossa asiakkaan päivittäisestä hoidosta huolehtii sairaanhoitaja yhdessä muiden hoitajien kanssa. Kotihoidon alueet.

Kotihoidon esimiehinä toimivat  Mirva Hyötynen, viransijaisena Outi-Liisa Ratilainen 11.6.-9.12.2018 ja Sariann Signus

Kotihoidon asiakasvastaaven puhelintunti arkisin klo 11-12: Asiakkaat sukunimen mukaan A–L, p. 040 314 4677 ja M–Ö, p. 040 314 4678

Ehkäisevät kotikäynnit (HYKO)

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarkoittaa sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä tietyn ikäisen henkilön kotiin. Käynnin tavoitteena on yhdessä ko. henkilön kanssa miettiä hänen tulevaa kotona selviytymistään.

Ehkäiseviä kotikäyntejä tekevät kotihoitoalueiden sairaanhoitajat. Ehkäisevistä kotikäynneistä ilmoitetaan kotiin saapuvalla kirjeellä. Osallistuminen on vapaaehtoista.  

Kotihoidon laskutus- ja maksuasiat

Laskutus- ja maksuasiat p. 040 314 3612

Kotihoidon asiakasmaksut

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli

Lomakkeet

Kotihoidon tuloselvityslomake 2018