Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (SHL) on tarkoitettu henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä, mutta eivät ole vaikeavammaisia. SHL:n mukaisella kuljetuspalvelulla edistetään kuntalaisen omatoimista suoriutumista ja itsenäistä asumista. 

Lisätietoja

Veteraanien maksuton Sampo-kuljetuspalvelu

Veteraanien maksuttomalla Sampo-kyydillä edistetään ja tuetaan veteraanien omatoimista suoriutumista ja itsenäistä asumista. Maksuttomuus koskee veteraaneja, joiden kotikunta on Tuusula.

Lisätietoja  

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaiset, joilla on kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä voivat hakea vammaispalveluista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua. Sairauden tai vamman aiheuttaman toimintarajoitteen tulee olla pysyvä ja pitkäaikainen, vähintään vuoden kestävä.

Lisätietoja