Palveluohjaus

Vanhussosiaalityöllä tuetaan ikäihmisten turvallista asumista omassa kodissaan asiakkaan osallisuutta ja omia voimavaroja tukien. Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat antavat ohjausta ja neuvontaa vanhusten palveluista. He arvioivat ja selvittävät asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta ja järjestävät tarvittavia palveluita. Asiakkaan kokonaistilanteen kartoitus ja tarvittavien palveluiden järjestäminen vaatii usein moniammatillista yhteistyötä. Sosiaaliohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä omaisten, kotihoidon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma. Sosiaaliohjaajat tavoittaa puhelimitse puhelinaikana tai heille voi varata ajan. Tarvittaessa sosiaaliohjaajat tekevät kotikäynnin asiakkaan luokse.

Palveluohjaus on maksutonta ja on tarkoitettu kaikille ikäihmisille.

Lisätietoja: vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajat Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J), Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O), Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö) ja sosiaalityöntekijä Tarja Miettinen

Palvelutarpeen arviointi

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä henkilöllä ja Kelan erityishoitotuen saajalla iästä riippumatta on oikeus saada sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi seitsemän arkipäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen.

Lisätietoja palvelutarpeen arvioinnista.