Ikäihmisten päivätoiminta

Tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteinen vapaa hoitotyöstä. Tavoitteena on syrjäytymisen ja muistin heikentymisen ennaltaehkäiseminen sekä asiakkaiden mielialan kohentuminen, vertaistuen saaminen ja kotihoitoisuuden parantaminen.

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja pyrkii turvaamaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Päivätoiminnan perusta on asiakaslähtöinen toiminta, jossa jokainen asiakas huomioidaan yksilönä ja tasavertaisesti riippumatta lähtökohdista. Päivätoimintaa järjestetään Hyrylässä Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla maanantaista perjantaihin arkisin ja Kellokoskella Kustaa-Adolf talolla kerran viikossa keskiviikkoisin. Asiakkaille jotka hyötyvät enemmän pienryhmästä voidaan suositella päivätoimintaa perhehoidossa. Perhehoidossa päivätoimintaa järjestetään sopimuksen mukaan.

Asiakkaat

Päivätoiminta kohdennetaan henkilöille, joilla on lievästi heikentynyt liikuntakyky ja vaikeuksia suoriutua kaikista päivittäisistä toiminnoista. Henkilöllä voi olla alkuvaiheen muistiongelma ja hän hyötyy muistin toimintaa tukevista virikkeistä. Asiakas voi lisäksi kokea yksinäisyyttä, turvattomuutta ja masentuneisuutta, joiden takia hän hyötyy sosiaalisesta virkistystoiminnasta.

Päivätoiminnan asiakas pärjää pääasiallisesti yhden henkilön avustamana. Päivätoiminnan asiakkaan tulee pääsääntöisesti pystyä toimimaan ryhmässä muiden asiakkaiden kanssa ja osallistumaan ryhmän toimintamuotoihin.

Päivätoiminnan jokaiselle asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet päivätoimintajaksolle. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti.

Sisältö

Toimintaan kuuluu mm. muistin kuntoutusta erilaisten pelien ja muiden muistia tukevien harjoitteiden avulla. Lisäksi päivätoiminnassa kehitetään ja ylläpidetään kuntoutuksen keinoin asiakkaiden erilaisia toimintakykyyn liittyviä taitoja.

Tärkeänä osana päivätoimintaa on myös sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki. Päivän ohjelma mukautetaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Päivätoiminnassa huomioidaan mahdolliset muutokset asiakkaan terveydentilassa ja otetaan tarvittaessa yhteyttä omaisiin tai kotihoitoon, äkillisissä sairastapauksissa ohjataan akuuttivastaanotolle.

Päivän aikana tarvitsemansa lääkkeet asiakas tuo itse mukanaan.

Hyrylän päivätoiminnassa on mahdollisuus saada saattoapu terveyskeskuspalveluihin, kuten laboratorio, fysioterapia, hammashoitola sekä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto. Nämä palvelut eivät kuitenkaan sisälly päivätoimintamaksuun.

Päivätoiminnan kesto on päivittäin noin 6 tuntia. Toiminta alkaa aamulla noin klo 8.00 - 9.00 (kuljetukset alkaa noin klo 7.30) ja päättyy klo 14 - 15 (kuljetukset päättyvät noin klo 16). Asiakas osallistuu päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Perhehoidon päivätoimintaa voidaan järjestää sopimuksen mukaan.

Asiakaspaikkoja on Hyrylässä 14 henkilöä ja Kellokoskella 10 henkilöä / päivä.

Hakeminen

Hyrylän ja Kellokosken päivätoimintaan hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, joita on saatavilla mm. kotihoidosta ja vanhuspalveluista sekä sähköisenä alla olevan linkin kautta. 

Päivätoiminnan hakulomake

Perhehoidon päivätoiminnasta voi kysyä suoraan sosiaaliohjaajilta;

Hilkka Kokkoniemi, p. 040 314 3354 (sukunimi A-J)

Kirsi Karhunen, p. 040 314 3716 (sukunimi K-O)

Mari Tapiola, p. 040 314 3378 (sukunimi P-Ö)

Hakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä ja päivätoiminnan myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arvioon. Palvelu myönnetään määräajaksi jonka jälkeen tarvetta arvioidaan uudelleen. Päivätoiminnan henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä omaisten sekä muiden toimijoiden kuten kotihoidon kanssa.

Maksut

Päivämaksu on 22,50 euroa sisältäen ruokailut (aamupala, lounas ja päiväkahvi). Kuljetusmaksu on 3,80 euroa/suunta. Kaikille asiakkaille järjestetään kuljetus invataksilla, joka mahdollistaa myös liikuntaesteisen osallistumisen päivätoimintaan. Asiakas voi halutessaan myös itse järjestää kuljetuksen.

Lisätietoja esimies Katja Nordström p. 040 314 3654

Toimintapisteet

Hyrylän päivätoiminta
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema
Hyryläntie 13, Tuusula
p. 040 314 3640

Kellokosken päivätoiminta
Kustaa Adolf-koti
Koulutie 12, Kellokoski
p. 040 314 4807