A

Ikäihmisten päivätoiminta

Tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteinen vapaa hoitotyöstä. Tavoitteena on syrjäytymisen ja muistin heikentymisen ennalta ehkäiseminen, sekä asiakkaiden mielialan kohentuminen, vertaistuen saaminen ja kotihoitoisuuden parantaminen.

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja pyrkii turvaamaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Päivätoiminnan perusta on asiakaslähtöinen toiminta, jossa jokainen asiakas huomioidaan yksilönä ja tasavertaisesti riippumatta lähtökohdista.

Asiakkaat

Päivätoiminta kohdennetaan henkilöille, joilla on lievästi heikentynyt liikuntakyky ja vaikeuksia suoriutua kaikista päivittäisistä toiminnoista. Henkilöllä voi olla alkuvaiheen muistiongelma ja hän hyötyy muistin toimintaa tukevista virikkeistä. Asiakas voi lisäksi kokea yksinäisyyttä, turvattomuutta ja masentuneisuutta, joiden takia hän hyötyy sosiaalisesta virkistystoiminnasta. 

Päivätoiminnan asiakas pärjää pääasiallisesti yhden henkilön avustamana. Päivätoiminnan asiakkaan tulee pystyä toimimaan ryhmässä muiden asiakkaiden kanssa  ja  osallistumaan ryhmän toimintamuotoihin.  

Päivätoiminnan jokaiselle asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet päivätoimintajaksolle. Hoito-  ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti.

Sisältö

Toimintaan kuuluu mm. liikuntaa ulkoilun ja jumpan muodossa, askartelua, muistin kuntoutusta erilaisten pelien ja muiden muistia tukevien harjoitteiden avulla. Lisäksi päivätoiminnassa kehitetään ja ylläpidetään kuntoutuksen keinoin asiakkaiden erilaisia toimintakykyyn liittyviä taitoja.

Tärkeänä osana päivätoimintaa on myös sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki. Päivän ohjelma mukautetaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Päivätoi- minnassa huolehditaan asiakkaan terveydentilan seurannasta, tarvittaessa lääkityksestä sekä hoidollisista toimenpiteistä.

Ruokailu kuuluu päivätoiminnan ohjelmaan. Hyrylän päivätoiminnassa on mahdollisuus huolehtia asiakkaan tarvitsemista terveyskeskuspalveluista, kuten esim. laboratoriokäynneistä, fysioterapiasta sekä lääkärikäynneistä. Nämä palvelut eivät kuitenkaan sisälly päivätoimintaan.

Päivätoiminnan kesto on päivittäin noin 6 tuntia. Toiminta alkaa aamulla noin klo 8.30 - 9.30 (kuljetukset alkaa noin klo 7.30) ja päättyy klo 14 - 15 (kuljetukset päättyvät noin klo 16). Asiakas osallistuu päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa.

Ryhmään kuuluu Hyrylässä 14 henkilöä ja Kellokoskella 10 henkilöä.

Hakeminen

Päivätoimintaan hakeutuminen tapahtuu yhteydenotolla kotihoitoon. Yhteydenotto voi tulla esim. asiakkaalta itseltään, omaiselta, lääkärin, kotihoidon tai terveyskeskussairaalan osaston kautta. Hakeminen tapah tuu erillisellä hakemuslomakkeella, joita on saatavilla mm. kotihoidosta ja vanhuspalveluista sekä sähköisenä alla olevan linkin kautta. 

Päivätoiminnan hakulomake

Paikka päivätoiminnasta myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Tarvetta ja soveltuvuutta päivätoimintaan arvioidaan säännöllisesti. Päivätoiminnan henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä omaisten sekä muiden toimijoiden kuten kotihoidon kanssa.

Maksut

Päivämaksu on 22,80 euroa sisältäen ruokailut (aamupala, lounas ja päiväkahvi). Kuljetusmaksu on 3,80 euroa/suunta. Kaikille asiakkaille järjestetään tarvittaessa kuljetus invataksilla, joka mahdollistaa myös liikuntaesteisen osallistumisen päivätoimintaan. Asiakas voi halutessaan myös itse järjestää kuljetuksen. 

Päivän aikana tarvittavat lääkkeet asiakas tuo itse mukanaan.

Lisätietoja esimies Katja Nordström p. 040 314 3654

Toimintapisteet

Päivätoimintaa järjestetään Hyrylässä joka arkipäivä maanantaista perjantaihin ja Kellokoskella yhtenä arkipäivänä (keskiviikkoisin) viikossa.

Hyrylän päivätoiminta
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, Hyryläntie 13 
04300 Tuusula
puh. 040 314 3640

Kellokosken päivätoiminta
Kustaa Adolf-koti, Aurinkokuja 4
04500 Kellokoski
puh. 040 314 4807