Tervetuloa Tuusulan lastenneuvolaan!

Lastenneuvolan tehtävänä on auttaa vanhempia tukemaan lapsensa tervettä kasvua ja kehitystä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä. Pyrkimyksenä on edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa.

Terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat neuvolassa yhteistyössä. Neuvolatoiminnan työmuotoina ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset sekä ryhmätoiminta. Terveydenhoitajat tekevät myös kotikäyntejä mahdollisuuksiensa mukaan. Tapaamiset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin, paikkakuntakohtaisesti sovellettuna ja vanhempien toiveita huomioiden. Lastenneuvolan kautta perhe voidaan tarvittaessa ohjata muun muassa psykologin, puheterapian, toimintaterapian ja fysioterapian arvioon sekä erikoissairaanhoidon tutkimuksiin. Neuvolassa tehdään yhteistyötä myös muiden asiantuntijoiden ja päivähoidon kanssa. Alle kouluikäisen lapsen suun terveydenhuolto aloitetaan vauvaiässä neuvolassa ja jatkuu sen jälkeen hammashoitolassa.

Lastenneuvolan palvelut ovat tuusulalaisille lapsiperheille maksuttomia. 

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan, mutta erityisesti kutsumme molemmat vanhemmat laajoihin terveystarkastuksiin vauvan ollessa 4 kuukauden ikäinen ja lapsen ollessa 1œ ja 4 vuoden ikäinen.

Toivomme teidän valmistautuvan laajoihin terveystarkastuksiin etukäteen kotona tulostamalla ja täyttämällä tarkastukseen kuuluvat lomakkeet sekä pohtimalla niiden sisältöä. Muistattehan tuoda kotona täyttämänne lomakkeet mukananne neuvolan vastaanotolle. 

Ajanvaraus neuvolaan

Neuvolan vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ajanvaraus tapahtuu arkisin klo 12-13 oman alueen terveydenhoitajalta. 1, 2, 3, 5, 6-vuotiaiden lasten vastaanottoajan terveydenhoitajalle voi varata myös sähköisen eTerveys-palvelun kautta. 

Kun muutatte Tuusulaan ja perheessänne on alle kouluikäisiä lapsia, ottakaa itse yhteyttä alueenne neuvolan terveydenhoitajaan yhteyden luomiseksi. Yhteystiedot

Sähköinen ajanvaraus

Osaan lastenneuvolan ikäkausitarkastukseen (1v, 2v, 3v, 5v ja 6v) on mahdollisuus varata aika sähköisesti eTerveys-palvelun kautta. Palvelusta voi myös tarkastella omia voimassaolevia ajanvarauksia ja siirtää tai perua sähköisesti varatun ajan. Lisätietoa eTerveys-sivulta.

Vastaanottoajan peruuttaminen

Varatun neuvola-ajan voi peruuttaa sähköpostilla osoitteessa peruutus.neuvola.tuusula@keusote.fi, tai soittamalla arkisin klo 8.15-9.00 tai klo 12-13 oman alueen neuvolaterveydenhoitajalle. Emme vastaa sähköpostiviestiin ja muistattehan tuolloin varata uuden ajan soittamalla. 

Terveydenhoitajien puhelinneuvonta

Neuvontaan tarkoitettu terveydenhoitajien soittoaika on arkisin klo klo 12-13, yhteystiedot.  


Vauva punnituksessaLapsi sairastaa

Äkillisesti sairastunutta lasta ei hoideta neuvolassa, vaan silloin perheet ottavat yhteyttä arkisin lääkärin ja sairaanhoitajan palveluihin.

Päivystysarviota vaativa tilanne 24/7 - soita 116 117

Hätätilanne - soita 112

Ensiapu ja päivystys

Tavallisimmat lasten tarttuvat taudit ja poissaolosuositukset päivähoidosta (pdf)

Tietoa sairauksista: http://www.terveyskirjasto.fi/