Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö tukee ja vahvistaa perheen toimintakykyä ja voimavaroja ohjaamalla arjen haasteissa.

Perhetyön tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen vanhemmuudessa, parisuhteessa, kasvatuksessa ja muissa arjen haasteissa keskustelujen, ohjauksen ja yhdessä tekemisen avulla.

Perhetyö tarjoaa perheen hyvinvointia tukevaa toimintaa, jossa avun tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa.

 Perhetyö on ennaltaehkäisevää, lyhytjaksoista matalan kynnyksen palvelua, joka pystyy varhaisessa vaiheessa auttamaan vanhempia.

 Palvelu on maksutonta.  

 Kuka voi saada perhetyötä

 Neuvolan perhetyö on tarkoitettu neuvolaikäisten lasten perheille.

 Perheet voivat hakeutua perhetyön asiakkaaksi neuvolan terveydenhoitajan, depressiohoitajan tai kasvatus- ja perheneuvolan kautta.

Käytännössä perhetyö voi olla 

 • apua arjen hallintaan ja toimintakyvyn tukemista
 • lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemista
 • parisuhteen ja vanhemmuuden tukemista
 • perheen tukemista muutos- ja kriisitilanteissa
 • perheen tukiverkoston vahvistamista
 • perheen omien voimavarojen vahvistamista
 • kasvatuskumppanuutta -arjessa rinnalla kulkemista - yhdessä tekemistä
 • lasten hoidossa ja kasvatuksessa ohjaamista ja tukemista
 • uupuneiden vanhempien tukemista esim. tarjoamalla tilapäistä lastenhoitoapua
 • unikouluohjausta
 • ei kodinhoito-, siivous- tai lastenhoitopalvelua