Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavat kerros-, rivi- ja pientalotontit

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Tonttien hinnat vaihtelevat vyöhykkeittäin

Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavien kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnat perustuvat Tuusulan kunnanvaltuuston 14.11.2022 hyväksymään vyöhykehinnoitteluun, joka tuli voimaan 1.1.2023. Luovutusehdot ja vyöhykejako löytyvät valtuuston päätöksestä: 14.11.2022 § 136.

Tilaa uutiskirje!

Käytössämme on ''Tonttiuutiset rakentamisen ammattilaisille'' niminen uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista rakentamisen uutisista ja tulevaisuuden hankkeista ja tonttihauista Tuusulassa. Voit liittyä uutiskirjeelle täältä .

Tonttien vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta

Vuosivuokra on vapaarahoitteisilla tonteilla 5 % ja valtion rahoittamilla 5 % kauppahinnasta. Tontit luovutetaan kuitenkin ensisijaisesti myymällä. 

Tontit asetetaan lähtökohtaisesti jatkuvaan hakuun

Mitään erityistä jako- tai varausaikaa ei ole. Myytävät tontit esitellään näillä sivuilla. Hintatarjouskilpailuja ei järjestetä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Niistä tiedotetaan erikseen.

Luovutuskriteereissä painotetaan laatua

Tuusulan kunta pitää rakennetun ympäristön laatua yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. Siksi tonttien luovutuskriteeriksi on hintakilpailun sijasta asetettu suunnittelun ja rakentamisen taso sekä vaatimus lopputuloksen korkeasta laadusta. Sen varmistamiseksi tontin varaajalta edellytetään alustavaa suunnitelmaa tontin rakentamiseksi (asemapiirros, julkisivut yms.)

Alueet luovutetaan ensisijaisesti laajempina kokonaisuuksina toteutettavaksi.

Kullekin alueelle on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet.

Rakentajien kesken pyritään noudattamaan tasapuolisuutta.

Tontin voi varata enintään vuodeksi

Tontit voidaan varata maksimissaan yhden vuoden ajaksi. Yleensä varausaika on lyhyempi (3-6 kk). Varausmaksu on 5% kauppahinnasta, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Ennen lopullisen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista varaajan tulee antaa selvitys suoritetuista veroista ja lakisääteisistä maksuista sekä ennakkorekisteriote, josta näkyy, että yritys on merkitty ennakkorekisteriin. Kunta varaa oikeuden pyytää rakennuttajalta muuta taloudellista selvitystä.