Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavat kerros-, rivi- ja pientalotontit

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

1. Hinta

Tuottajamuotoiseen rakentamiseen luovutettavien kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnat on sidottu valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettaviin enimmäistonttihintoihin, (ARA-hintoihin) siten, että vapaarahoitteisten tonttien hinta on 1,5-kertainen. Tämän lisäksi voidaan hintoihin lisätä keskeisestä sijainnista johtuva 15 % korotus. ARA-hinnat tarkentuvat vuosittain yleensä tammikuussa.

Kunnanvaltuuston hinnoittelupäätös 7.12.2020 § 138.

2. Vuokraus

Vuosivuokra on vapaarahoitteisilla tonteilla 5 % ja valtion rahoittamilla 5 % kauppahinnasta. Tontit luovutetaan kuitenkin ensisijaisesti myymällä. 

3. Tonttien luovutus

Mitään erityistä jako- tai varausaikaa ei ole. Myytävät tontit esitellään näillä sivuilla. Hintatarjouskilpailuja ei järjestetä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Niistä tiedotetaan erikseen.

4. Luovutuskriteerit

Tuusulan kunta pitää rakennetun ympäristön laatua yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. Siksi tonttien luovutuskriteeriksi on hintakilpailun sijasta asetettu suunnittelun ja rakentamisen taso sekä vaatimus lopputuloksen korkeasta laadusta. Sen varmistamiseksi tontin varaajalta edellytetään alustavaa suunnitelmaa tontin rakentamiseksi (asemapiirros, julkisivut tms.)

Alueet luovutetaan ensisijaisesti laajempina kokonaisuuksina toteutettavaksi.

Kullekin alueelle on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet.

Rakentajien kesken pyritään noudattamaan tasapuolisuutta.

5. Varaaminen

Tontit voidaan varata maksimissaan yhden vuoden ajaksi. Yleensä varausaika on lyhyempi (3-6 kk). Varausmaksu on 5% kauppahinnasta, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Ennen lopullisen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista varaajan tulee antaa selvitys suoritetuista veroista ja lakisääteisistä maksuista sekä ennakkorekisteriote, josta näkyy, että yritys on merkitty ennakkorekisteriin. Kunta varaa oikeuden pyytää rakennuttajalta muuta taloudellista selvitystä.