Hoitotakuu

Ajanvarausvastaanottojen saatavuus

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että kuntalainen voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun kuntalainen ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin vastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa järjestetään kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. 

Ajanvarausvastaanottojen saatavuus Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51-53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. 

Tuusulan kunta ilmoittaa kerran kuukaudessa T3-ajan, mikä vastaa arviointihetkellä kolmatta vapaata kiireetöntä aikaa.

 

 

Viikko

1

6

10

 14

19 

 23

 

 

 

 

 

Lääkärin vastaanotto

Hyrylä

7

6

6

 8

 9

 2

 

 

 

 

 

Kellokoski

4

1

2

 12

 18

 6

 

 

 

 

 

Jokela

3

2

1

 4

 13

 0

 

 

 

 

 

Sairaanhoitajan vastaanotto

Hyrylä

2

3

2

 9

 1

 1

 

 

 

 

 

Kellokoski

3

34

8,5

 4,5

 8

 20

 

 

 

 

 

Jokela

34

2

6

 5,5

 1

 1

 

 

 

 

 

Hammaslääkärin vastaanotto

Hyrylä

37

 -

42

44 

42 

64 

 

 

 

 

 

Kellokoski

33

 -

31

 30

 34

 26

 

 

 

 

 

Jokela

36

 -

35

 43

 42

 67

 

 

 

 

 

Suuhygienistin vastaanotto

Hyrylä

32

 -

46

 51

49 

 57

 

 

 

 

 

Kellokoski

28

 -

42

 48

48 

 66

 

 

 

 

 

Jokela

16

 -

35

 38

42 

 60