Hoitotakuu

Ajanvarausvastaanottojen saatavuus

Yhteydensaanti

Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että kuntalainen voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai joku muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun kuntalainen ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään useimmiten välittömästi puhelimitse terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta tai lääkärin vastaanotolla ajanvarauksella saman päivän aikana.

Kiireettömään hoitoon pääsy avosairaanhoidon vastaanotoilla

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömään hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa järjestetään kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. 

Ajanvarausvastaanottojen saatavuus Tuusulan kunnassa 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot terveydenhuoltolain 51-53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. 

Tuusulan kunta ilmoittaa kerran kuukaudessa T3-ajan, mikä vastaa arviointihetkellä kolmatta vapaata kiireetöntä aikaa.

2018

6.2.2018

6.3.2018

3.4.2018

2.5.2018

5.6.2018

3.7.2018

7.8.2018

4.9.2018

2.10.2018

6.11.2018

/Suun th 5.11.

4.12.2018

Kiireetön   lääkärin vastaanotto

Hyrylä

 42

 42

 6

 22

 22

 

 29

 27

 34

 3

Jokela

 37

 42

 4

 13

 13

 

 12

 15

 21

 2

 3

Kellokoski

 42

 42

 6

 16

 34

 

 8

 8

 7

 6

 3

Kiireetön   sairaanhoitajan vastaanotto

Hyrylä

 42

 13

 8

 22

 22

 

 20

 24

 34

 1

 8

Jokela

 22

 10

 16

 20

 34

 

 7

 28

 18

 2,5

 7

Kellokoski

 42

 7

 7

 21

 34

 

 9

 7

 16

 2

 8

Kiireetön   hammaslääkärin vastaanotto

Hyrylä

 50

 45

 41

 40

 67

 58

 31

 45

 44

 40

 56

Jokela

 38

 42

 35

 42

 58

 59

 30

 38

 42

 34

45 

Kellokoski

 37

 51

 48

 55

 54

 49

 43

 40

 39

 45

 56

Kiireetön   suuhygienistin vastaanotto

Hyrylä

 54

 49

 57

 52

 52

 43

 16

 27

 20

 25

 45

Jokela

 36

 38

 49

 47

 52

 43

 27

 35

 17

 25

 43

Kellokoski

 42

 17

 43

 35

 50

 44

 2

 22

 20

 28

 41