Yläkoulujen lukudiplomi

Yhteyshenkilöt

Pääkirjasto
Piia Isoaho

Jokelan kirjasto
Sylva Aejmelaeus ja Virpi Niskanen

Kellokosken kirjasto
Tuuli Kokko

Kirjastoauto
Maija Kervinen

Lukudiplomin tavoitteet

  • kannustaa lukuharrustuksen pariin
  • kehittää luku-, kirjoitus- ja ilmaisutaitoa
  • syventää kirjallisuuden ja sen eri lajien tuntemusta
  • laajentaa yleissivistystä

Lukudiplomin sisältö ja suoritustapa

Jokaisen luokka-asteen lukudiplomi koostuu 5 kirjalistasta. Jokaisesta tietyn luokka-asteen kirjalistasta luetaan yksi kirja. Samoja kirjoja voi esiintyä eri luokka-asteiden listoilla. Samaa kirjaa ei voi kuitenkaan valita useamman luokka-asteen diplomiin. Pakollisten kirjojen lisäksi valitaan vapaasti luettavaksi kaksi kirjaa. Vapaavalintaiset kirjat voidaan valita kirjalistoilta tai oman mieltymyksen mukaan. Luetut kirjat merkitään diplomilomakkeeseen.

Halutessaan opettaja voi edellyttää oppilailta diplomin suorittamiseksi niihin liittyvien tehtävien tekemistä. Listalta valitun kirjan lukemisen jälkeen valitaan kyseiseen kirjalistaan liittyvistä tehtävistä toinen ja tehdään se. Opettaja hyväksyy suorituksen diplomilomakkeeseen, johon lisäksi merkitään suoritetun kirjan tiedot ja suorituspäivämäärä. Vapaavalintaisten kirjojen suorituksesta sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Kun vaadittu määrä kirjoja on luettu, ja mahdollisesti kirjoihin liittyvät tehtävät tehty, annetaan diplomilomake opettajalle. Lukudiplomin suorittaneille oppilaille jaetaan varsinainen diplomi opettajan valitsemana ajankohtana. Opettaja täyttää ja allekirjoittaa diplomin. Painettuja diplomeja voi tilata veloituksetta kirjastosta.

 
lohikäärme väreissä oikeallaKirjalistat, suorituslomakkeet ja tehtävät 
 
7.-luokan kirjalistat             7.-luokan lukudiplomi 
8.-luokan kirjalistat             8.-luokan lukudiplomi 
9.-luokan kirjalistat             9.-luokan lukudiplomi

Diplomilomake

Tehtävävaihtoehtoja


Yhteyshenkilöt

- Pääkirjasto: Piia Isoaho
- Jokelan kirjasto: Sylva Aejmelaeus ja Virpi Niskanen
- Kellokosken kirjasto: Tuuli Kokko


Antoisia lukuhetkiä!