Diabeteshoitajan vastaanotto

Diabetes on sairaus, jossa verensokeri eli glukoosi on jatkuvasti koholla. Diabetesta on kahta päämuotoa: Tyypin 1 eli nuoruustyypin- ja tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes. Kumpaankin liittyy lisäsairauksien vaara. Tyypin 2 diabeteksen puhkeaminen on mahdollista estää tai siirtää myöhemmäksi muuttamalla elämäntapoja terveellisemmiksi. Nykyään on myös useita muita diabeteksen alatyyppejä. 

Diabeteshoitaja hoitaa ensisijaisesti tyypin 1 diabeetikkoja, sekä osaa tyypin 2 diabeetikoista. Hänen tehtävänsä on antaa diabeetikoille, heidän läheisilleen sekä riskiryhmiin kuuluville tietoa sairaudesta ja lisätä taitoja sen hoitamiseen.

Diabeteshoitaja tukee, neuvoo ja ohjaa asiakasta sairauden eri vaiheissa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Diabeteshoitaja toimii muiden diabeetikoita hoitavien ammattilaisten kouluttajana ja konsulttina.

Yhteystiedot:

Puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 12-13 p. 09 8718 3764 tai kiireettömän hoidon puhelinpalvelusta ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.30, p. 09 8718 3920

Vastaanotto pääterveysasemassa (os. Hyryläntie 13)

Lomakkeet:

Verensokerin ateriaparimittauslomake   

Verenpaineen kotimittausohje

Onko sinulla riski sairastua tyypin 2 diabetekseen?

Tyypin 2 (aikuistyypin) diabetes on vakava ja perinnöllinen sairaus, jonka puhkeamiseen elintavat vaikuttavat merkittävästi. Liikapaino, etenkin vyötärölihavuus, vähäinen liikunta, väärät ruokatottumukset ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä. Voit helposti testata riskisi sairastua Diabetesliiton julkaisemalla riskitestillä.

Kun olet täyttänyt diabeteksen sairastumisriskitestin, toimi saamasi pistemäärän mukaisesti:

Alle 7 pistettä: Ei jatkotoimenpiteitä  

7-14 pistettä: Tarkista elintapasi. Huolehdi säännöllisestä liikkumisesta ja painonhallinnasta. Tarkista diabetesriskisi säännöllisesti.

15 pistettä tai yli: Sinulla on suuri riski sairastua. Ota yhteyttä oman alueesi sairaanhoitajaan.