Talous- ja velkaneuvonta

Yhteystiedot

 

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin vuonna 2019 

Asiakastiedote siirtymisestä 

 

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yhteisessä talous- ja velkaneuvonnassa

Yksityishenkilöille

 • annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja avustetaan taloudenpidon suunnittelussa
 • avustetaan Takuusäätiön järjestelylainan takauksen hakemisessa

Yksityishenkilölle ja yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivalle

 • selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto velkajärjestelylain periaatteiden mukaisesti
 • avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimelta velkajärjestelylain edellytysten täyttyessä (laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 1993/57), velkajärjestelyn vastineiden/lausumien tekemisessä käräjäoikeudelle, lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja maksuohjelmien muutoksissa
 • ohjataan tarvittaessa hakemaan muuta oikeudellista apua

Toimintamme perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta 1 §. Palvelu on maksutonta.

 

KKV, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löydät toimintaohjeita omien raha-asioiden hallintaan. Löydät tietoa oman talouden suunnittelusta, maksamisesta ja maksuvaikeuksien selvittämisestä sekä velkojen järjestelyistä. Lisäksi löydät tietoa perinnästä, maksuhäiriömerkinnöistä, velkojen vanhentumisesta, luotoista ja laskutuksesta.

 

Selvitä taloudellinen tilanteesi

Oman talouden suunnittelu antaa talouteesi liikkumavaraa.

Oletko valmis muutokseen? Ota vastuu, valinta on sinun!

Riittävätkö tulosi menoihisi?

 

Selvitä velkasi

Velkojen selvittäminen on lähtökohta oman talouden hallinnalle ja suunnittelulle.

Velkoja ovat

 • hoidossa olevat velat
 • erääntyneet velat
 • osamaksusopimukset
 • luotolliset tilit
 • perintätoimistoilla olevat velat
 • "vanhat" maksamattomat laskut (soita ja tarkista tarvittaessa)
 • yksityishenkilöiltä otetut velat (vipit)
 • takaukset ja panttaukset

Huom! Ulosotossa näkyvät vain ne velat, joita velkoja perii ulosoton kautta.

Samalla velkojalla voi olla velkoja perittävänä

 • ulosotossa
 • velkojalla itsellään
 • perintätoimistolla

Miten selvität velkasi

Omat velkani (apulomake velkojen selvittämiseen)

Velkojaluettelo (apulomake yhteydenotoissa velkojiin)

Kirjaa kaikki velkasi velkaluetteloon.

Velkaantumisen taustat

 

Toimi näin

Seuraa postiasi. Säästä, avaa ja lajittele velkojilta tullut posti. Kerää velkatositteet yhteen paikkaan.

Kirjaa ylös kaikki taloutesi tulot ja menot kuukaudessa.

Maksa kaikki pakolliset menot kuukausittain kuten vuokra tai vastike, vesi, sähkö, kotivakuutus, puhelin, internet, elatusmaksu, työmatkat, päivähoito- ja terveydenhoitomenot sekä lyhennä velkojasi. Muista jättää rahaa ruokaan.

Maksa kuukauden pakolliset menot heti, kun olet saanut kuukauden tulon. Näin tärkeät laskut on hoidettu ja näet kuinka paljon sinulle jää rahaa käytettäväksi muihin menoihin ja elämiseen. Siirrä rahaa myös säästöön.

Pohdi kulutuskäyttäytymistäsi. Mihin rahasi menevät? Mihin asioihin haluaisit muutoksen?

 Jos et kykene maksamaan lainaehtojen mukaisesti, ota yhteys lainan myöntäjään/velkojaan ja neuvottele

 • eräpäivien siirtämisestä
 • kuukausierien pienentämisestä
 • maksuaikojen pidentämisestä
 • lyhennysvapaista kuukausista
 • luottojen yhdistämisestä
 • realistinen maksusopimus kokonaisvelkatilanteesi huomioiden

Lyhennä kalliita luottoja (velassa korkea korko/käsittelykulut) ennen halvempia!

Maksa pienet laskut/velat kokonaan pois!

Älä ota pikavippiä, pienlainaa tai muuta uutta velkaa maksaaksesi muita velkoja, pysäytä velkaantuminen!

Uuden velan ottaminen pahentaa velkatilannettasi!

Jos sinulla on velkoja ulosottoperinnässä, on tärkeää, että maksat velkoja ulosoton kautta.

 

Luottotietomerkinnät

Luottotietomerkinnän voit välttää maksamalla laskut ajallaan. Jos saat laskusta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen ja jos et pysty maksamaan laskua heti, ota yhteys velkojaan ja sovi maksusuunnitelma.

Vapaaehtoinen oma luottokieltomerkintä (OLK) voi olla tehokas tapa ennaltaehkäistä velkaongelmien syntyä, varsinkin jos vaarana on ylivekaantuminen. OLK-merkintä kannattaa asettaa myös, jos epäilee, että joku käyttää väärin henkilötietojasi, esim. luotollisissa ostoksissa tai luoton haussa. OLK-merkintä on voimassa kaksi vuotta ja sen voi halutessaan poistaa.

Velkojen järjestelyistä (Takuusäätiön takaama järjestelylaina ja yksityishenkilön velkajärjestely) tulee merkintä luottotietoihin.

Luottotietojen tallennusaika riippuu tehtävästä luottotietomerkinnästä. Kuluttajien luottotietomerkinnät ovat rekisterissä 2 - 4 vuotta. Takuusäätiön takaamasta järjestelylainasta tehdään kahden vuoden merkintä ja yksityishenkilön velkajärjestelystä maksuohjelman keston mittainen.

Lisätietoja luottotietomerkinnöistä ja omat luottotietosi voit tarkistaa

Suomen Asiakastieto Oy:n sekä

Soliditet-Bisnode Finland Oy:n sivuilta.

 

Varallisuus ylivelkatilanteessa

Mieti onko sinulla omaisuutta, jota myymällä voit maksaa velkoja. Velkatilanteesi voi ratketa omaisuuden myynnillä.

Velkojen järjestelyn yhteydessä ei ole mahdollista säilyttää moottoripyörää, venettä, kesämökkiä, sijoitusomaisuutta, kuolinpesäosuutta ym.

Velkojen järjestelyn yhteydessä vain perusturvaan kuuluva varallisuus voi olla tietyin edellytyksin mahdollista säilyttää.

Omistusasunnon on oltava omassa käytössä ja perheen tarpeet huomioon ottaen kooltaan sekä arvoltaan kohtuullinen. Maksuvaran on riitettävä omaisuuteen kohdistuvan velan hoitamiseen ja velkojen järjestelyyn. Ylivelkatilanteessa omistusasunnon säilyttäminen on harvoin mahdollista.

Auton säilyttäminen velkojen järjestelyn yhteydessä edellyttää auton käytön todellista tarvetta (työmatkat tai terveydentilan aiheuttama tarve). Liian arvokas auto voidaan joutua vaihtamaan halvempaan.

 

Ulosotto (oikeudellinen perintä)

Ulosottokaari 15.6.2007/705 - FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö

Oikeuslaitos - Tietoa ulosotosta

Velkoja voi siirtää velan ulosottoperintään, jos velkaa ei makseta. Ulosottomies lähetää vireilletuloilmoituksen ja yleensä maksukehotuksen velan poismaksamiseksi. Jos et kykene maksamaan perittävää velkaa kerralla, ole yhteydessä ulosottomieheen ja yritä sopia maksusuunnitelma velan/velkojen maksamiseksi. Ulosottomies harkitsee aina tapauskohtaisesti, onko maksusuunnitelmaa mahdollista tehdä.

Jos maksusuunnitelman tekeminen ulosottoon ei ole mahdollista, alkaa tulon ulosmittaus. Ulosmittaus kohdistuu yleensä
palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon. Myös irtainta omaisuutta (ajoneuvot, arvopaperit, asunto-osakkeet, veronpalautukset, pankkitalletukset ja käteinen raha) sekä kiinteää omaisuutta voidaan ulosmitata. Ulosmitattava määrä lasketaan nettotuloista. Asumistuki ja lapsilisä eivät ole ulosmittauskelpoista tuloa. Ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus.

Maksukieltolaskurilla voit laskea kuukausittain pidätettävän ja ulosottoon tilitettävän määrän.

Ulosottoperinnän hyviä  puolia

 • pysäyttää velkaantumisen (luottotietomerkintä)
 • on velkojen poismaksukeino, jos velkaa ei ole kohtuuttoman paljon tuloihin nähden. Jos taas velkojen maksaminen ulosoton kautta kestää kohtuuttoman kauan, kannattaa harkita muita velkojen järjestelykeinoja.
 • parantaa mahdollisuuksia saada myöhemmin velkojen järjestely (Takuu-Säätiön järjestelylainan takaus tai yksityishenkilön velkajärjestely)
 • ulosottoon maksamisella voit osoittaa todennäköisesti selviytyväsi myös velkojen järjestelystä, jos samalla pystyt maksamaan asumismenot ja tavanomaiset laskut 

 

Velkojen järjestelyn lähtökohtia

Jotta velkojen järjestely onnistuu ja talous pysyy tasapainossa, on tärkeää, että

 • velkaantumisesta aiheutuneet syyt ovat hallinnassa ja poistuneet
 • elämäntilanne on vakiintunut
 • taloudellinen tilanne on vakiintunut
 • päivittäiset pakolliset menot ja laskut on maksettu
 • velkoja on maksettu maksuvaran mukaisesti
 • ulosottoperinnässä olevia velkoja on maksettu ulosoton säädösten mukaisesti

Talouden tasapainottaminen ja velkojen järjesteleminen vaativat kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Etene pienin askelin kohti tavoitettasi.

 

Takuusäätiön takaus järjestelylainaan

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa taloudellisessa kriisissä olevia kotitalouksia velka- ja maksuvaikeuksien ratkaisemisessa tarjoamalla puhelinneuvontaa ja myöntämällä takauksia järjestelylainoihin. Takauksen saamiseksi on oltava riittävästi maksuvaraa koko takaisinmaksuajalle, velkaantumisen tulee olla loppunut ja olosuhteiden (talous, työ, asunto, perhesuhteet) tulee olla vakiintuneet. Järjestelylainan takauksen määrä voi olla enimmillään 34 000 € kotitaloutta kohden. Järjestelylainan kuukausierä ja laina-ajan pituus perustuvat maksuvaralaskentaan, niitä ei voi itse valita.

Jos mietit, onko takauksen saaminen mahdollista, soita Takuusäätiön maksuttomaan neuvontanumeroon, velkalinjaan 0800 9 8009, soittoaika arkisin klo 10.00 - 14.00.

Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvonta avustaa Takuusäätiön järjestelylainan takauksen hakemisessa. Järjestelylainan takauksen hakemisen edellytykset.

Hakemiseen liittyviä lomakkeita ja ohjeita löydät Takuusäätiön kotisivuilta kohdasta Palvelumme -> Takuusäätiön takaus -> Lomakkeet

Maksuvaran (tulojen ja välttämättömien menoja erotus, jolla maksetaan järjestelylainaa kuukausittain) voit arvioida maksuvaralaskurilla, jonka löydät Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvonnan kotisivuilta kohdasta yksityishenkilön velkajärjestely. Maksuvaralaskurin löydät myös Takuusäätiön kotisivuilta kohdasta Palvelumme -> Takuusäätiön takaus -> Laskurit.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Viimeisenä vaihtoehtona ratkaista ylivelkatilanne on hakea lakisääteistä yksityishenkilön velkajärjestelyä käräjäoikeudesta.

Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimelta velkajärjestelylain edellytysten täyttyessä, velkajärjestelyn vastineiden/lausumien tekemisessä käräjäoikeudelle, lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja maksuohjelmien muutoksissa.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57 (VJL)
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/58 (VJA)
 - FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö

Velkajärjestelyn yleiset edellytykset ja esteet
Tuomioistuin voi aloittaa velkajärjestelyn ja vahvistaa maksuohjelman, mikäli edellytykset täyttyvät eikä ole velkajärjestelylain mukaisia esteitä. Jos on velkajärjestelyn mukainen este, velkajärjestely voidaan aloittaa vain, jos on olemassa painavia perusteita.

Edellytykset VJL 9 §

Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä VJL 9 a §

Velkajärjestelyn yleiset esteet VJL 10 §

Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta VJL 10 a §

Velkaselvittely VJL 11 b §
Velkajärjestelyä haettaessa on hyvin tärkeää, että tiedät kaikki velkavastuusi! Kaikki velat on selvitettävä ennen velkajärjestelyhakemuksen tekemistä ja kaikilta velkojilta on pyydettävä tiedot velkaselvittelyä varten. Velkojan on kirjallisesti ilmoitettava velkaselvittelyssä pyydetyt tiedot tietylle päivälle, samalle velkajärjestelyn saldopäivälle. Saldopäivän tulee olla sama kaikissa veloissa/velkojan antamissa tiedoissa velkaselvittelyä varten, koska velkajärjestelyssä velkojien suhteellinen osuus (%) lasketaan velkajärjestelyn saldopäivän perusteella.

Mallikirje velkojille - Tiedot velkaselvittelyä varten velkajärjestelyn saldopäivälle
Velkaselvittelyn mukaisten tietojen velkajärjestelyn saldopäiväksi kannattaa laittaa tulevaisuuden päivä, esimerkiksi kaksi viikkoa pyynnöstä eteenpäin. Jos jälkikäteen ilmenee velka, josta ei ole tehty velkaselvittelyä, pyydä velkaselvittely velkojalta samalle takautuvalle saldopäivälle.

Maksukyvyn arviointi VJL 4 §

Tulojen ja varallisuuden käyttäminen velkojen suoritukseksi VJL 5 §
Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys suhteessa kokonaisvelkamäärään (9 §). Maksukykyä arvoidaan
4 §:n ja 5 §:n mukaisesti laskemalla velallisen maksuvara.

Laske maksuvarasi. Maksuvara tarkoittaa tulojen ja välttämättömien menojen erotusta, jolla velkoja maksetaan kuukausittain velkojen järjestelyissä. Maksuvaralaskelmassa käytettävät välttämättömät elinkustannukset henkilöä kohti 2018 löydät täältä.

Lisäsuoritusvelvollisuus VJL 35 a §
Tulojen kasvaminen tai varallisuuden saaminen velkajärjestelyn maksuohjelman aikana saattaa aiheuttaa lisäsuoritusvelvollisuuden.

Määräykset 2018 lisäsuoritusvelvollisuudesta

Velallisen on säästettävä lisääntyneet tulot ja tilitettävä ne velkojille vuosittain takautuvasti.
Laskurilla voi arvioida kuukausittain säästettävän määrän.

Laskuri lisäsuoritusvelvollisuuden määrän selvittämiseen (xlsx)
Ohje laskurin käyttämiseen (pdf)

Maksuohjelman muuttaminen VJL 44 §
Maksuohjelmaa voidaan muuttaa, jos maksukyky on hyväksyttävänä pidettävästä syystä heikentynyt olennaisesti ja maksuvelvollisuuden täyttäminen kestäisi velallisen muuttuneissa olosuhteissa kohtuuttoman kauan ohjelman päättymisen jälkeen. Maksuohjelmaa voidaan myös muuttaa, jos ohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka ei ollut tiedossa maksuohjelmaa vahvistettaessa. 

Velkajärjestelyhakemus -Oikeuslaitos
Velkajärjestelyä koskeva hakemus on laadittava Oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

Hakemuksen liitteet VJA 2 §
Velkajärjestelyhakemukseen on liitettävä VJA:n mukaiset liitteet.

Velkaantumiseen liittyvä selvitys VJL 11 a §
Hakemukseen on aina liitettävä velkaantumishistoria, joka on vapaamuotoinen selvitys; velan ottamisen syistä, sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin sekä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet maksukyvyttömyyden.

Malli - Velkaantumishistorian kirjoittaminen

 

Elinkeinotoimintaa harjoittavaa velallista koskevat erityssäännökset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan velallisen on täytettävä velkajärjestelylain yleiset edellytykset eikä velkajärjestelylle saa olla estettä (ks. yllä). Lisäksi elinkeinotoimintaa harjoittavan velallisen on täytettävä velkojen järjestelyä koskevat lisäedellytykset.
Velkajärjestelyhakemukseen on liitettävä yleiset hakemuksen liitteet (VJA 2 §, ks. yllä) ja elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset
(VJA 3 § ja mahdollisesti VJA 3 a §, ks. alla).

Yksityistalouden velkojen järjestelyä koskevat lisäedellytykset VJL 45 §

Elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyä koskevat lisäedellytykset VJL 45 a §

Elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyä koskeva erityinen este VJL 45 b §

Luoton ottaminen elinkeinotoiminnassa ja varallisuuden säilyttäminen VJL 46 §

Maksuohjelman vahvistamisen este VJL 46 a §

Osakkeenomistajaa koskeva erityissäännös VJL 48 §

Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset VJA 3 §

Asiantuntijan selvitys VJA 3 a §

 

Yrittäjä ja maksuvaikeudet 

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? - KKV, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 

Selvitä yrityksesi kannattavuus

Maksutonta neuvontaa yrittäjälle

 

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

 

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu on osa Yritys-Suomi – kokonaisuutta 

https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

 

Päivystävä asiantuntija neuvoo ja ohjaa arkisin (ma – pe) klo 9 – 16, puh. 029 502 4880 (suomeksi) ja (to) klo 9 – 16 puh. 029 502 4881 (ruotsiksi).

Yritys-Suomi Talousapuneuvonnan puhelinpalvelusta saa neuvoja yrityksen talous- ja maksuvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijan tehtävänä on soittajalta saatujen tietojen pohjalta arvioida yrittäjän/yrityksen tilanne, antaa riippumattomia neuvoja ja ohjeita sekä tarvittaessa ohjata muihin palveluihin.

Kun soitat Yritys-Suomi Talousapu –neuvontapalveluun, ota esille seuraavat tiedot:

yrityksestä

 1. viimeisin sekä kahden edeltävän vuoden tuloslaskelma ja tase
 2. listaus vähintään kahden seuraavan kuukauden aikana sisään tulevasta kassavirrasta
 3. listaus rästimaksuista (myös kahden seuraavan kuukauden aikana erääntyvistä) ja perinnässä sekä ulosotossa olevista veloista
 4. listaus muista veloista ja vastuista
 5. muut elinkeinotoimintaan vaikuttavat sopimukset

yksityistaloudesta

 1. listaus rästiintyneistä maksuista ja perinnässä sekä ulosotossa olevista veloista

 

 

 Yrittäjä ja yksityishenkilön velkajärjestely

Yrittäjä voi olla talous- ja velkaneuvonnan asiakkaana, jos: 

 1. neuvontatarve koskee yksityistalouden velkoja
 2. velkaongelmat liittyvät sekä yksityistalouteen että yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaan
 3. velkaongelmat liittyvät päättyneeseen yritystoimintaan

1. Yritystoiminta ja yksityistalouden velkojen järjestely

Yrittäjä (kaikki yritysmuodot) voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä yksityistalouden velkojen järjestelyyn velkajärjestelylain edellytysten täyttyessä. Velkaongelmien tulee liittyä vain velallisen yksityistalouteen ja yritystoiminta on tulonlähteenä. Yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja siitä saatavan tulon riittävää. Yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivalla on oltava maksuvaraa. Yhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoittavan osalta maksukyky ei saa puuttua väliaikaisen syyn johdosta tai yritystoiminta ei saa olla vakiintumatonta.

2. Yksityisenä elinkeino- tai ammatinharjoittajana toimivan yksityistalouden ja elinkeinontoiminnan velkojen järjestely

Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä yksityistalouden ja elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyyn velkajärjestelylain edellytysten täyttyessä. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä voidaan järjestellä vain velkoja, ei tehdä yritystoimintaa koskevia järjestelyjä kuten yrityssaneerauksessa. Velkajärjestelyn tarkoituksena on järjestellä ylivoimainen velkataakka. Velkajärjestelyllä ei voida korjata tai järjestellä kannattamatonta elinkeinotoimintaa tai huonoa liikeideaa.

Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä yksityistalouden ja elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyyn, jos yritystoiminta on kannattavaa, melko pienimuotoista ja tavallisten velkojen maksamiseen on maksuvaraa. Yritystoiminnasta saatavien tulojen on riitettävä kaikkien yritystoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestellään sekä yksityistalouden että elinkeinotoiminnan velat, joiden osalta tulee olla maksukyvytön.

Velkajärjestelyn hakemisen edellytykset arvioidaan Talousapu neuvontapalvelun ja talous- ja velkaneuvonnan yhteistyönä

Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, soita ensin Yritys-Suomi Talousavun neuvontapalvelun numeroon. Päivystävä asiantuntija neuvoo ja ohjaa arkisin (ma - pe) klo 9.00 - 16.00, puh. 029 502 4880 ja antaa alustavan arvion elinkeinotoiminnan kannattavuudesta ja siitä, täyttyvätkö yritystoimintaa koskevat velkajärjestelyn ehdot. Pyydä asiantuntijan arvio kirjallisena.

Jos Talousapu -palvelun arvion perusteella yritystoimintaa koskevat velkajärjestelyn ehdot täyttyvät, soita Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvonnan puhelinneuvontaan.

3. Päättynyt yritystoiminta

Päättyneestä yritystoiminnasta jäljelle jääneet henkilökohtaiset velkavastuut voidaan järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä velkajärjestelylain edellytysten täyttyessä. Velallisen aiemmin harjoittamaan elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja pidetään yksityistalouden velkoina, jos kyseinen elinkeinotoiminta on lopetettu ja velallisen velkavastuut selvitetty.

Maksutonta neuvontaa yrittäjille

www.yrityssuomi.fi

Suomi.fi - Yritykselle tai yhteisölle

Yrittäjän tukiverkko

Uusyrityskeskus

 

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään talous- ja velkaneuvonnan

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus 


Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin vuonna 2019

Asiakastiedote siirtymisestä


Puhelimessa käydään läpi asiakkaan taloudellinen tilanne ja elämäntilanne: henkilötiedot, perhesuhteet, hakijan ja puolison taloudellinen tilanne, tiedot toimivasta ja päättyneestä yritystoiminnasta, asuminen, varallisuus, velat, velkojen ja laskujen hoitamis- ja perintävaihe. Asiakasta koskevat tiedot tallennetaan talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisteriin. Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

Puhelun aikana annetaan yksilöllistä talousneuvontaa ja toimintaohjeita sekä kartoitetaan mahdollista velkojen järjestelykeinoa. Varaa riittävästi aikaa tilanteesi läpikäymiseen puhelimessa. Tarvittaessa asiakkaalle varataan aika. Ohjeet asiakastapaamista varten.

Asiakkaan oma motivaatio ja sitoutuminen ovat edellytyksenä talouden tasapainottamiselle.

Huom! Yhteydenotto talous- ja velkaneuvontaan EI pysäytä ulosottoa, perintää tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus numerosta 09 8718 3081
ma klo 9.00 - 11.00, ti klo 9.00 - 10.00 ja to - pe klo 9.00 - 10.00.

Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Neuvoja velkojen selvittämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen saat tarvittaessa numerosta 09 8718 3055
ma klo 9.00 - 11.00, ti klo 9.00 - 10.00 ja to - pe klo 9.00 - 10.00.

Muista perua tapaamisaika, jos et tarvitse sitä.
Puh. 09 8718 3055 ma klo 9.00 - 11.00, ti klo 9.00 - 10.00 ja to - pe 9.00 - 10.00. 

Talous- ja velkaneuvontayksikössä työskentelee kolme talousneuvojaa ja toimistosihteeri.

Tuusulan, Keravan ja Järvenpään talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot 

Huom! Muuttunut käyntiosoite 1.6.2017.

Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs.  (PL 60), 04301 Tuusula.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Avoimet työpaikat ja tietoa työttömyysturvasta

Kuluttajaneuvonta - opastusta, menettelytapaohjeita ja sovitteluapua riitatilanteessa    

Oikeuslaitos - Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto  Tietoa yleisestä oikeusavusta

Kela - Tietoa Kelan palveluista

Verohallinto - Tietoa verotuksesta

Tuusulan kunnan sosiaalipalvelut

Keravan kaupungin sosiaalipalvelut

Järvenpään kaupungin sosiaalipalvelut

 

Taloudenhallinnan linkkejä

Niskalenkki raha-asioista - välineitä oman talouden hallintaan - Takuusäätiö

Kuluttajaliitto - Materiaalia talouden hallintaan

Raha-asiat                                       

Marttaliitto - Kodin talous                  

Elämä edessä - talous kunnossa       

Zaldo - Kesytä sisäinen finanssimörkösi

 

Hyödyllisiä laskureita

Verohallinto - Veroprosenttilaskuri

Kela - laskennat  Sivulta löytyy mm. asumistuki- ja opintotukilaskuri

 

Mistä saan apua, jos omat voimat eivät riitä

www.mielenterveysseura.fi

www.mielenterveystalo.fi

www.apua.info

www.aa.fi

www.a-klinikka.fi

www.peluuri.fi

 

Apua nuorille ja nuorten vanhemmille

www.helsinkimissio.fi

www.mielenterveystalo.fi nuoret

www.mll.fi/nuortennetti

www.nuortenlinkki.fi

www.nuoret.info     

 

 

Päivitetty 8.2.2018