Potilasasiamies neuvoo ja tiedottaa

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli niin sanottu potilaslaki edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on potilasta avustava potilasasiamies. Palvelu on kuntalaisille maksutonta.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • neuvoa potilasta hänen asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa ja ohjata häntä keskustelemaan tai muuten selvittämään ristiriitatilanteita
  • avustaa potilasta oikeussuojakeinojen käyttämisessä (mm. muistutus, kantelu ja potilasvahinkoilmoitus)
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • tuoda palautetta henkilökunnalle toiminnan laadun parantamiseksi.

Potilaslakiin sisältyy säännöksiä muun muassa seuraavista potilaan oikeuksista:

  • oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
  • pääsy hoitoon
  • tiedonsaantioikeus
  • itsemääräämisoikeus
  • potilasasiakirjat ja niihin sisältyvien tietojen salassapito.

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan terveyskeskusten potilasasiamiestehtävät hoidetaan Tuusulan kunnan organisaation osana toimivassa Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä.

Potilasasiamiehenä toimii Raija Huhtala, puh. 040 314 3095 Asiakastapaamiset vain ajanvarauksella. Potilasasiamiehellä ei ole erityistä puhelinaikaa, vaan hän on pääsääntöisesti tavattavissa ma - pe klo 9.00 - 15.00. Potilasasiamiehen toimisto sijaitsee osoitteessa Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs. Potilasasiamies voi sopimuksen mukaan tavata asiakkaita myös Järvenpäässä ja Keravalla.

Potilaslain mukainen muistutuslomake

Lisätietoja terveyspalveluista löydät kuntien terveystoimien sivuilta:

Tuusulan kunnan terveyspalvelut

Keravan kaupungin terveyspalvelut

Järvenpään kaupungin terveyspalvelut