Potilasasiamies neuvoo ja tiedottaa

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli niin sanottu potilaslaki edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on potilasta avustava potilasasiamies. Palvelu on kuntalaisille maksutonta.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • neuvoa potilasta hänen asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa ja ohjata häntä keskustelemaan tai muuten selvittämään ristiriitatilanteita
  • avustaa potilasta oikeussuojakeinojen käyttämisessä (mm. muistutus, kantelu ja potilasvahinkoilmoitus)
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • tuoda palautetta henkilökunnalle toiminnan laadun parantamiseksi

Potilasasiamies Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä ja Keravalla 1.3.2019 lukien

Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten sekä Keravan asukkaiden potilasasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteesta http://sosiaalitaito.fi/potilasasiamies/.