Sosiaaliasiamies neuvoo ja tiedottaa sosiaalipalveluista

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Lain mukaan sosiaaliasiamies:

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle,
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista,
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä ja Keravalla 1.3.2019 lukien

Tuusulan, Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten sekä Keravan asukkaiden sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteessa http://sosiaalitaito.fi/sosiaaliasiamies/.