Sosiaaliasiamies neuvoo ja tiedottaa sosiaalipalveluista

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Lain mukaan sosiaaliasiamies:

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle,
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista,
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 1.1.2019 lukien 

Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan asukkaiden sosiaaliasiamiehenä toimii 1.1.2019 lukien Marja-Liisa Palosaari, p. 040 314 3325, s-posti marja-liisa.palosaari@keusote.fi.

Keravan kaupungin asukkaiden sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito, lisätietoja osoitteesta http://sosiaalitaito.fi/potilasasiamies/.