Sosiaaliasiamies neuvoo ja tiedottaa sosiaalipalveluista

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Lain mukaan sosiaaliasiamies:

 • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle,
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista,
 • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden etujen turvaajana. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä neuvoja esimerkiksi sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemiseen.

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan sosiaalihuollon viranomaisen ja asiakkaan välisenä sovittelijana. Asiamies ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamies neuvoo pääasiallisesti puhelimitse. Halutessaan asiakas voi varata henkilökohtaisen ajan asiakasvastaanotolle. Sosiaaliasiamiespalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä:

 • yleinen sosiaalityö
 • toimeentulotuki
 • lasten päivähoito
 • lapsen huolto ja tapaamisoikeus
 • isyysasiat
 • elatusturva
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • kehitysvammaisten huolto 
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • omaishoito.

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan sosiaaliasiamiespalvelut hoidetaan Tuusulan kunnan organisaation osana toimivassa
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Arto Nätkynmäki, joka on myös asiamies- ja neuvontapalveluyksikön esimies. Asiakastapaamiset vain ajanvarauksella.

Sosiaaliasiamiehellä ei ole erityistä puhelinaikaa, vaan hän on pääsääntöisesti tavattavissa ma - pe klo 9.00 - 15.00. Sosiaaliasiamiehen toimisto sijaitsee osoitteessa Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs. Sosiaaliasiamies voi sopimuksen mukaan tavata asiakkaita myös Järvenpäässä ja Keravalla.

Tästä löydät sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisen muistutuslomakkeen.

Lisätietoja sosiaalipalveluista löydät kuntien sosiaalitoimien sivuilta:

Tuusulan kunnan sosiaalipalvelut

Keravan kaupungin sosiaalipalvelut

Järvenpään kaupungin sosiaalipalvelut