Anttilanrannan yleissuunnitelma

Anttila, Jallinoja, havainnekuva pieni

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.1.2005 yleissuunnitelman, joka laadittiin pohjaksi alueen maankäytöstä käytävälle keskustelulle ja Anttilan asemakaavoitukselle. Yleissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, vaan se toimii esisuunnittelun apuvälineenä. Anttilanrannan yleissuunnitelmalla annetaan suunta alueen asemakaavoittamiselle, eli selvitetään mille alueille rakentaminen soveltuu. Anttilanrantaa suunniteltaessa erityistä huomiota on saanut osakseen virkistyskäyttö, jota suunnitelleiden maisema-arkkitehtien suunnitelmat sisältyvät yleissuunnitelmaan.

yleissuunnitelman selostus

yleissuunnitelma 1:10000

yleissuunnitelma 1:4000

virkistysaluesuunnitelma

 

Anttilanrannan suunnittelua jatketaan asemakaavoituksella, johon voit tutustua Anttilanrannan asemakaavan sivuilla.

Yhteystiedot