Tuusulan keskustan kehittäminen

Tuusulan kolmesta keskustasta suurin sijaitsee Hyrylässä. Sen pitkäjänteinen kehittäminen on erittäin tärkeä hanke. Työ on aloitettu kahdella selvityksellä, joista ensimmäisessä tarkasteltiin taajamarakennetta ja täydennysrakentamiseen sopivia alueita ja toisessa ideoitiin auto- ja kävelyliikenteen järjestelyjä sekä mahdollisia paikoitusratkaisuja. Keskustan suunnitteluun liittyy myös Tuusulanväylän kehittäminen. Nämä ideasuunnitelmat luovat pohjaa keskustan tarkemmalle jatkosuunnittelulle. Keskustaprojektin tavoitteena on luoda entistä viihtyisämpi, turvallisempi ja toimivampi keskusta, joka on elinvoimainen ja hyvin saavutettavissa.

Keskustaprojektiin liittyvät suunnitelmat:Taajamarakenne, ideasuunnitelma

Tuusulan keskustan kehittämissuunnitelman kansi PDF-tiedosto (3 480 kt)
Tuusulan keskustan kehittäminen, havainnekuva
Taajamarakenne
iso (329 kt)
valtava (957 kt)
Tuusulan keskustan kehittäminen, maankäyttöluonnos
Maankäyttö 
iso (346 kt)
valtava (1 396 kt)
Tuusulan keskustan kehittäminen, lisärakennuspaikat
Lisärakentaminen 
iso (167 kt)
valtava (399 kt)
Tuusulan keskustan kehittäminen, kirjastoaukio
Kirjastoaukio 
iso (75 kt)
valtava (451 kt)

Sivun alkuunLiikennejärjestelyt, ideasuunnitelma

Tuusulan keskustan liikennejärjestelyt, ideasuunnitelman kansi PDF-tiedosto (4 497 kt)
Kauppatie nykyisin
iso (236 kt)

Kauppatie kävelykaduksi?

Vasemmalla valokuva vuodelta 2003, oikealla sen pohjalta tehty havainnekuva, miltä katu voisi näyttää kävelykatuna.

Kauppatie kävelykatuna
iso (236 kt)

Sivun alkuunTuusulanväylän kehittämissuunnitelma

Tuusulanväylän kehittämissuunnitelman kansi
PDF-tiedosto (1051 kt)