Kartano I alue

3440 Kartano I_otsikkokuva

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan Jokelan taajamassa Pertuntien eteläpuolelle. Alue on kooltaan noin 28,6 ha ja muodostuu rakentamattomasta metsäalueesta ja Palojoen rakentamattomasta laaksopainanteesta.

Tavoitteena on kehittää suunnittelualueesta puutarhamainen tiivis asuinpientaloalue, jossa on monimuotoista rakentamista.

Palojoen arvokkaat luontoalueet säilyvät virkistyskäytössä.

Asemakaavaehdotus on hyväksytty 14.12.2015 kunnanhallituksessa. Alueesta on neuvoteltu maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen

Hyväksytty kaava

 

Kaavaselostus

 

Muuttuneet liitteet:

Liite 5b. Muistutukset, lausunnot ja vastineet

Liite 8. Kaavakarttapiennenös A3 1:3 000

Liite 9. Kaavamääräykset

Liite 10. Asemakaavan seurantalomake

Liite 12. Rakentamisohje

 

Kaavaehdotus Kartano I

Kartano I_OAS_12_9_2015

3440 Kartano I asemakaavaselostus

Liite1_3440_Kartanon alue_OAS_22.11.2006

Liite1b_ Kartano Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu_2006_10_20

Liite2 _Tuusulan Jokelan kartanon alueen luontoselvitys_2014 Enviro

Liite3_Kartano_Vesihuollon nykytila_11.6.2015

Liite4_Kartano I rakennettavuusselvitys_Sipti_19.2.2015

Liite5_Kartano I mielipiteet_lausunnot ja vastineet_2015_12_01

Liite6_300086 WSP_Jokela III ja Kartano_melu- ja tärinä_020102008

Liite7_3440E_havainnekuva_1_3000

Liite8_3440E_kaavakartta_1_3000

Liite9a_määräykset_1

Liite9b_määräykset_2

Liite11_Kartano I_johtokartat

Liite12_3440E_Kartano I_Rakentamisohje_kkl_0912_2015