A

Mikkolantie

Mikkolantie, kaavamuutosen sijaintikartta

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Mikkolan asuinalueella, korttelissa 32072. Etäisyyttä Tuusulan keskustaan on noin kilometri. Kaavamuutoksella mahdollistetaan ympäröivään taajamarakenteeseen sopeutuva täydennysrakentaminen.

Tuusulan kaavoituslautakunta on 18.11. § 102 hyväksynyt Mikkolantien asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon. Päätös on saanut lainvoiman 29.12.2009.

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-13

Esityslistat ja päätökset