A

Lahelanpelto

Lahelanpelto I

 

Kaava on tullut voimaan 21.12.2006.

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Rakentamisohjeet

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet 1

 • Yleiskaavakartta ja yleiskaavamerkinnät (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 1)
 • Liikenne-ennuste vuodelle 2020 (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 2)
 • Lahelanpellon -asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 8)
 • Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 10a)
 • Asemakaavan seurantalomake, aluevaraukset (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 10b)
 • Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 11)

Kaavaselostuksen liitteet 2

 • Liikennemeluennuste vuodelle 2020 (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 3)
 • Kunnallistekniikan johtokartta (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 4)
 • Kunnan maanomistus kaava-alueella (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 5)
 • Ajantasa-asemakaava (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 6)
 • Lahelan yleissuunnitelmaehdotus (kaavaselostuksen 18.10.2006 liite nro 7)

Lahelanpellon meluselvitys

Lahelanpellon tärinäselvitys

Mielipiteet, lausunnot ja vastineet

Havainne

Rakennettavuusselvitys, ei sisällä pohjatutkimusleikkauksia (piirustukset S3-S6)

 

Kaukolämpö

Kaukolämmön hankinnasta voi kysyä Fortum Heat Oy:n myyntipäällikkö Markku Järviseltä (p. 050 4531 262). 

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot