Koskenmäki II

Koskenmäki II www-vinjettikuva

Noin 14 alue Paijalassa käsittää Hämeentien Koskenmäen kiertoliittymästä lähes Kortetien liittymään, entisen varikkoalueen, Paijalannummentietä sekä Hämeentien ja Paijalannummentien välinen alue. Suunnittelualueessa on mukana myös Paijalannummentien pohjoispuolella oleva pieni virkistysalue sekä tähän rajoittuvat erillispientalojen tontit.

Asemakaava tuli voimaan 26.11.2008. 

Kaavamateriaali

Asemakaavakartat (1:1000 ja 1:2000) sekä kaavamääräykset

Havainnemateriaali

Asemakaavan selostus

Seurantalomake

Liitteet

2 B, meluselvitys

2 C, tärinäselvitys

2 D, vesihuoltoverkko

2 G, maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

 

Yhteystiedot