A

Kalamiehenrinne

Kalamienrinne_näkymä 

Kalamiehenrinne, asemakaavan muutos, kaava nro 3444.

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Paijalan kylässä. Kaavamuutos koskee Kalamiehenpuistoa, joka rajautuu pohjoisessa Kalamiehenkujaan, idässä kahteen rivitalokortteliin, etelässä Kalamestarintiehen ja lännessä Paijalantiehen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 ha.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 13.10.2008 § 137. Asemakaavan muutoksen hyväksymisestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on 20.3.2009 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus on 22.2.2010 hylännyt valituksen ja päättänyt, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Kaavan voimaantulosta on kuulutettu 3.3.2010.

Kaavamuutoksen materiaalia (kv 13.10.2008).

Selostus

Osallistumis- arviointisuunnitelma

Asemakaavakartta

Kaavamääräykset

Havainnepiirros

Ajantasakaava

Johtokartta

Maakuntakaava ja yleiskaava

Asemakaavan seurantalomake

Yhteenveto kaavan palautteesta

Sopimukset

 

Yhteystiedot

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Kaavasuunnittelija Teija Hallenberg